Úvod Regionálny rozvoj Projekty Databáza zrealizovaných projektov miest a obcí v Bratislavskom kraji

Databáza zrealizovaných projektov miest a obcí v Bratislavskom kraji

O databáze

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pripravil databázu zrealizovaných projektov miest a obcí v Bratislavskom kraji, s cieľom informovať verejnosť, odborníkov z regionálneho rozvoja, ale aj samotných miest a obcí o aktivitách a výsledkoch práce jednotlivých samospráv, ktoré prispievajú k rozvoju Bratislavského kraja. 

Okrem iného môže databáza napomôcť k posilneniu významu monitorovania a hodnotenia zrealizovaných projektov v kraji, vytvárať podklad pre ďalšie rozhodovanie, spoluprácu s miestnou samosprávou a v konečnom dôsledku kontinuálne zlepšovať a podnecovať k vytváraniu nových projektov v Bratislavskom kraji.

Vyber oblasť

Udržateľná mobilita

Moderné školstvo

Životné prostredie

Zdravotná starostlivosť

Cestovný ruch a kultúra

Sociálna starostlivosť

Efektívne financovanie

Bezpečnosť obyvateľstva

Databáza zrealizovaných projekov
Databáza

Viac projektov