Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 15. december 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 10. novembra 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 22. septembra 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 23. júna 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 12. mája 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 31. marca 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 27. januára 2023

Dôležité dokumenty

Harmonogram Z BSK 2023
61.9 KB
Rokovací poriadok Z BSK
299.7 KB
Zásady poskytovania odmien poslancov
216.3 KB

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2022
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2021
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

15. decembra 2023

Zastupiteľstvo naživo

viac