Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2024

Zasadnutie zastupiteľstva 15. máj 2024

Zasadnutie zastupiteľstva 12. apríl 2024

Zasadnutie zastupiteľstva 16. február 2024

Dôležité dokumenty

Harmonogram zasadnutí Z BSK 2024

Rokovací poriadok Z BSK

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK

Zásady poskytovania odmien poslancov

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2023
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2022
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2021
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

15. máj 2024

Zastupiteľstvo naživo

viac