Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2022

Zasadnutie zastupiteľstva 09. september 2022

Zasadnutie zastupiteľstva 24. júna 2022

Zasadnutie zastupiteľstva 8. apríla 2022

Zasadnutie zastupiteľstva 11. februára 2022
video | audio

Dôležité dokumenty

Harmonogram Z BSK 2022
58.7 KB
Rokovací poriadok Z BSK
299.7 KB
Zásady odmeňovania poslancov 11. 11. 2020
638.7 KB

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstvo v roku 2021
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

09. septembra 2022

Zastupiteľstvo naživo

viac