Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 15. januára 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 12. februára 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 29. marca 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 11. júna 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 10. septembra 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 5. novembra 2021

Dôležité dokumenty

Plán zasadnutí Z BSK 2021
61.6 KB
Rokovací poriadok Z BSK
299.7 KB
Zásady odmeňovania poslancov 11. 11. 2020
638.7 KB

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

17. december 2021

Zastupiteľstvo naživo

viac