Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2023

Zasadnutie zastupiteľstva 27. januára 2023

Dôležité dokumenty

Harmonogram Z BSK 2023
61.9 KB
Rokovací poriadok Z BSK
299.7 KB
Zásady odmeňovania poslancov 11. 11. 2020
638.7 KB

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2022
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2021
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006
Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

27. január 2023

Zastupiteľstvo naživo

viac