Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 15. januára 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 12. februára 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 29. marca 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 11. júna 2021

Dôležité dokumenty

Plán zasadnutí Z BSK 2021
61.6 KB
Rokovací-poriadok-Zastupiteľstva-BSK
744.8 KB
Zásady odmeňovania poslancov 11. 11. 2020
638.7 KB

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

11. jún 2021

Zastupiteľstvo naživo

viac