Úvod Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon.

Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja.

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 28. február 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 29. máj 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 26. jún 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 4. september 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 11. september 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 16. október 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 11. november 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 10. december 2020

Dôležité dokumenty

Plán zasadnutí Z BSK 2020
133.4 KB
Rokovací-poriadok-Zastupiteľstva-BSK
744.8 KB

Archív zasadnutí zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2016

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2014

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2013

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2012

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2011

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2009

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2008

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2007

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2006

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2005

Zastupiteľstvo

Najbližšie zastupiteľstvo

10. decenber 2020

Zastupiteľstvo naživo

viac