Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA

Kontakt

Tel. č.: 02 / 482 64 150
E-mail: predseda@region-bsk.sk

Životopis (SK)
Curriculum Vitae (EN)

Pracovný program
Programové vyhlásenie BSK 2022-2026

Majetkové priznania: 20202019 | 2018 | 2017

Príjmy (2019-2022)

Životopis

Juraj Droba sa narodil 25. mája 1971 v Bratislave. Vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Komenského, MBA na University of Pittsburgh a politické vedy na George Washington University v USA. Študoval aj na Georgetown University a Rijksuniversiteit Gent v Belgicku. Hovorí anglicky, nemecky, holandsky, rusky a dohodne sa aj po španielsky. Vyše 15 rokov podporuje nepočujúcich a niekoľko rokov je ambasádorom nepočujúcich športovcov. Je jedným zo šiestich zakladateľov strany Sloboda a Solidarita. Vo voľnom čase sa venuje najmä synovi Jurkovi a športom v prírode (turistika, vodáctvo, lyžovanie, golf).

Pracovné skúsenosti

  • 2018 – súčasnosť Európsky výbor regiónov, Predseda slovenskej delegácie
  • 2017 – súčasnosť Bratislavský samosprávny kraj, Predseda
  • 2010 – 2018 Národná rada SR, poslanec
  • 2016 – 2018 Mandátový a imunitný výbor NR SR, Podpredseda
  • 2016 – 2018 Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO, Predseda a člen
  • 2010 – 2016 Zahraničný výbor NR SR, Podpredseda
  • 2002 – 2008 T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava, Riaditeľ divízie vonkajších vzťahov a člen Executive Management Board
  • 1996 – 2002 Omnipublic, s.r.o., Bratislava, spoločník
  • 2001 APCO Worldwide, Washington D.C., USA, intern
  • 2001 Ketchum Public Relations, Washington D.C., USA, intern

Vyberte si odbor