Oficiálny pracovný program predsedu BSK Juraja Drobu

Február

1.2.2024
Plenárne zasadanie CoR – Brusel 

6.2.2024
Porada riaditeľov ZSS

7.2.2024
Zdvorilostné prijatie veľvyslanca Poľska 

8.2.2024
Pracovné stretnutie so starostami 

9.2.2024
Komisia COTER – Brusel

10.2.2024
Ochutnávka vín mladých vinárov – SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre

13.2.2024
Dámsky chmat – Vysoká pri Morave

14.2.2024
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií

16.2.2024
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK

20.2.2024
Zdvorilostné prijatie veľvyslanca Rakúska 

Január

14.1.2024
Odovzdávanie štátnych vyznamenaní

18.1.2024
Stretnutie so zástupcami Študentskej rady stredných škôl

22.1.2024 – 24.1.2024
Zasadanie komisií BSK

24.1.2024
Novoročný obed s diplomatickým zborom

30.1.2024 – 31.1.2024
Plenárne zasadanie CoR – Brusel 

December

1.12.2023
Návšteva OA Dudova

4.12.2023
Teleráno

5.12.2023
Učiteľská kapustnica

6.12.2023
Návšteva SOŠ pedagogickej v Modre

7.12.2023
Rokovanie Združenia SK8

11.12.2023
Pracovné zasadnutie Územnej školskej rady

12.12.2023
Slávnostné odovzdanie ukončených projektov IROP
Vianočné zvonenie – DSS  v DPOH

13.12.2023
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií
Oslava sviatku svetiel Chanuka

14.12.2023
Slávnostné otvorenie športového areálu SPŠE K. Adlera

15.12.2023
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK

18.12.2023
Zasadnutie Rady partnerstva

19.12.2023
Bratislavská  cena za šport

20.12.2023
Teleráno

21.12.2023
Odovzdávanie darčekov DSS Stupava

November

7.11.2023
Konferencia EKO FÓRUM

8.11.2023
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií

10.11.2023
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Zlaté nožnice – Incheba

11.11.2023
Deň vojnových veteránov

12.11.2023
Víkend zatvorených hraníc

13.11.2023
Medzinárodný deň nevidiacich

14.11.2023
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

15.11.2023 – 16.11.2023
Stretnutie hejtmanov ČR a županov SR 

17.11.2023
Komisia COTER – Brusel

21.11.2023
Otvorenie EKOCENTRA v Čuňove
Literárna súťaž s témou Alexandra Dubčeka

23.11.2023
Pracovné stretnutie so zástupcami vietnamskej národnostnej menšiny

28.11.2023 – 30.11.2023
Plenárne zasadanie – Brusel

Október

1.10.2023 – 2.10.2023
Zahraničná pracovná cesta – Bavorsko

6.10.2023 – 8.10.2023 
Tatra Summit

9.10.2023 – 12.10.2023
Plenárne zasadanie EVR – Brusel
Európsky týždeň regiónov – Brusel

13.10.2023
Deň župných škôl v Bory Mall

16.10.2023
Divadelný festival v Astorke

18.10.2023
Prijatie brazílskej delegácie primátorov a starostov

20.10.2023
Zahraničná pracovná cesta – Štajersko

23.10.2023
Otvorenie COVP Farského

26.10.2023
Rokovanie SK8

September

1.9.2023
Rozálske hody 2023 – otvorenie

2.9.2023
Otvorenie SIAF

4.9.2023
Klub seniorov – Rača

7.9.2023
Čítanie mien obetí holokaustu 

8.9.2023
Modranské vinobranie – otvorenie

10.9.2023 – 11.9.2023
Návšteva delegácie Stredočeského kraja

12.9.2023
Diskusia TA3
Oslava 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Thajskom a Slovenskou republikou

13.9.2023
Sacroexpo Incheba

14.9.2023 – 15.9.2023
Únia nepočujúcich

16.9.2023
Račianske vinobranie – slávnostné otvorenie

19.9.2023
Predvolebný HN CLUB

20.9.2023
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií 

21.9.2023
Župný športový deň pre stredoškolákov
SLOVAK PRESS PHOTO

22.9.2023
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK

23.9.2023
Župná olympiáda seniorov

24.9.2023
Alegorický sprievod Vinobranie 2023 v Pezinku

26.9.2023
Komisia COTER – Brusel

27.9.2023
Oceňovanie strieborných absolventov na bratislavskom oceňovaní DofE

28.9.2023 – 29.9.2023
Fórum európskych metropolitných autorít

 

August

3.8.2023
Otvorenie Integračného centra CSS MEREMA v Modre

9.8.2023
Slávnostné vyhodnotenie Hokejista roka 2023

16.8.2023
Rozhovor TOPKY

18.8.2023
Tribute to Freedom

21.8.2023
Stretnututie SK8
Pietna spomienka na obete okupácie 

22.8.2023
Stretnutie SK8
Oceňovanie v sociálnej oblasti Centrum BIVIO

23.8.2023
Slávnostná promócia pri príležitosti ukončenia 21. ročníka Detskej Univerzity Komenského

24.8.2023
Úvodná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti BSK
Pietny akt SNP

Júl

19.7.2023
Výjazd Malacky a Závod

20.7.2023
Návšteva lode Kriváň

21.7.2023
TV Spark – rozhovor

22.7.2023
Dúhový PRIDE Bratislava 2023

 

Jún

6.6.2023
Oslavy 60. výročia DSS a ZPS Kaštieľ – Stupava
Tlačová konferencia – Duševné zdravie

7.6.2023
Rokovanie s ministrom školstva

8.6.2023
Oslavy 50. rokov gymnázia Hubeného
Stretnutie s klientami DSS Pezinok

12.6.2023
Otvorenie podujatia – Deň krivých zrkadiel

13.6.2023
Streetfest k 30. výročiu rakúsko-slovenských bilaterálnych vzťahov
Brain Drain konferencia

14.6.2023
Učiteľský piknik 2023

15.6. – 16.6.2023
Zhromaždenie SK 8 

20.6.2023
Otvorenie prestupného terminálu Veľké Leváre + zariadenie pre seniorov a denný stacionár

21.6.2023
Návšteva lode Kriváň
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií

22.6.2023
Koncoročná porada riaditeľov škôl a školských zariadení

27.6.2023
Porada riaditeľov zariadení sociálnych služieb

28.6.2023
Oceňovanie naj študentov župných škôl
21. ročník Detskej UK

Máj

2.5.2023
Ekofórum

3.5.2023
Rada partnerstva

4.5.2023
Pietna spomienka pri príležitosti 104. výročia tragického úmrtia generála M.R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu

10.5.2023
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií 

11.5. – 12.5.2023
Localism Summit ECR

16.5.2023
Konferencia SK8

17.5.2023
Innovation camp – Hotel Color

18.5.2023
Slávnostné odovzdávanie CAF certifikátu – SOŠD Kvačalova a SPŠE Hálová 

22. – 25.5.2023
Zahraničná pracovná cesta Brusel – Plenárne zasadnutie

26.5.2023
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
Tlačová konferencia na tému zdravotníctvo
Cirkulart Stupava

 

 

Apríl

2.4.2023
ČSOB maratón

3.4.2023
Rokovanie SK8
Spustenie projektu Edutajner

4.4.2023
Konferencia – Proces adaptácie na zmenu klímy v Bratislave 
Obhliadka synagógy Senec

5.4.2023
Otvorenie 31. ročníka dejepisnej súťaže

6.4.2023
Malokarpatská knižnica

12.4.2023
Diskusia Týždeň

13.4.2023
Prijatie veľvyslankyne Albánska
Návšteva DSS Rozsutec

14.4. 2023
Premiéra divadelnej inscenácie – Je dôležité mať Filipa

15.4.2023
Premiéra divadelnej inscenácie – Komformista

18.4.2023
Slávnostné otvorenie výstavy a festivalu pantomímy MILAN SLÁDEK – MÍM

19.4.2023
Oficiálna návšteva Rakúska

20.4.2023
Cena primátora Bratislavy

21.4.2023
Gymnázium Ladislava Novomestského – Vráťme knihy do škôl

27.4. – 01.5.2023
218. zasadnutie Európskeho výboru regiónov 

 

Marec

2.3.2023
Projekt týrané ženy – prezentácia na školách
Otvorenie výstavy – Olympíjske príbehy a emócie

3.3.2023
Tlačová konferencia k dotačnej schéme BRDS

7.3.2023
Štátna večera na počesť návštevy holandského kráľovského páru

8.3.2023
Zahájenie činnosti Mládežníckeho parlamentu Bratislavského samosprávneho kraja 
Slávnostná inaugurácia rektora UK v BA

9.3.2023
Zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu

13.3.2023
Prijatie gréckeho veľvyslanca

14.3. – 16.3.2023
Zasadnutie Európskeho výboru regiónov

20.3.2023
Programové vyhlásenie Bratislavského samosprávneho kraja
Malokarpatské múzeum

21.3.2023
Pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu hádzanej

22.3.2023
Slávnostné otvorenie 17. ročníka celoštátnej súťaže v darčekovom balení
Konferencia Bratislavského futbalového zväzu

23.3.2023
Otvorenie 3. poschodia  v budove ZŠ Tomášov
Zhromaždenie SK8

24.3.2023
Zhromaždenie SK8
Oceňovanie Vitis Aurea

28.3.2023
Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov
Cestná konferencia 2023

29.3.2023
Slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií

30.3.2023
Otvorenie nemocnice Bory

31.3.2023
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Konferencia Rozvoja dieťaťa

Február

1.2.2023
Zdvorilostné prijatie maďarského veľvyslanca

6.2.2023
Pracovné stretnutie so zástupcami OZ KOVO

7.2. – 9.2.2023
Zahraničná pracovná cesta – Brusel

10.2.2023
Zasadnutie Komisie Zoch

13.2.2023
Prerokovanie transformácie hotelových škôl s poslancami BSK

14.2.2023
Zdvorilostné prijatie veľvyslanca Švajčiarska

15.2.2023
Stretnutie s Impulz Petržalka

16.2. – 17.2.2023 
Komisia SEDEC – Brusel

21.2.2023
Babský chmat – Vysoká pri Morave
Zdvorilostné prijatie velvyslanca Slovínska 

22.2.2023
Predstavenie Charkovského baletu v DPOH

23.2.2023
Konfederácia odborových zväzov SR

28.2.2023
Návšteva o.z. Červený nos Clowndoctors

28.2. 1.3. 2023
Konferencia metropolitné regióny – Zastúpenie Bavorska pri EÚ

Január

1.1.2023
Slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky

9.1.2023
Rokovanie spoločnej komisie k téme Akčný plán
Ustanovujúce zasadnutie Územnej školskej rady

12.1.2023
Slávnostné odovzdanie baby polygónu

13.1.2023
Novoročné prijatie zástupcov samospráv u prezidentky SR
Pracovný obed s SK8

17.1.2023
Pracovné stretnutie Rozmanita

25.1.2023
Novoročný obed s diplomatickým zborom
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov

26.1.2023
Diskusia na TA3

27.1.2023
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Online stretnutie zástupcov SK8

30.1.2023
Obhliadka nemocnice Bory

31.1.2023
Slávnostné vyhlásenie ankety Kanoista roka 2022

 

 

 

December

8.12.2022
COTER commision meeting

12.12.2022
Komisia SEDEC 

13.12.2022
Učiteľská kapustnica

14.12.2022
Vianočná slávnsoť so zamstnancami ZSS

15.12.2022
Rozhovor – TASR

16.12.2022
Rokovanie Zastupiteľstva BSK

21.12.2022
Rokovanie KOCR

November

3.11.2022
Zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie 

7.11.2022
Fun rádio
Povolebná diskusia TA3

9. – 10.11.2022
ECR Localism Summit

11.11.2022
Slávnostné otvorenie Festivalu mladého bratislavského vína

11. – 13.11.2022
Víkend zatvorených hraníc

13.11.2022
Pietna spomienka na obete železnej opony

15.11.2022
Združenie miest a obcií Malokarpatského regiónu

16.11.2022
Ustanovujúce zastupiteľstvo Malacky

22.11.2022
Ustanovujúce Zasadnutie Zastupiteľstva BSK
TREND TOP 2022

23.11.2023
Raňajky na TA3

29. 11. –  1.12.2022
152nd. CoR Plenary Session

Október

3.10.2022
STARTITUP rozhovor

4.10.2022
Župný športový deň pre stredoškolákov
Poklepanie základného kameňa – Šport aréna Malacky

5.10.2022
Rozhovor N. Dolinský

6.10.2022
Rokovanie Združenia SK8 v Považskej Bystrici

7.10.2022
Záverečné podujatie k projektu rekonštrukcie kaštieľa a záhrady v MOS Modra
Deň župných škôl 

8.10.2022 – 9.10.2022 
Tatra Summit 2022

10.10.2022
Návšteva študentov VIS Experimental High School in Taipei, Taiwan

11.10.2022
KARIÉRA expo

12.10.2022
151. CoR Plenary Session – Brusel

13.10.2022
152. CoR Plenary Session – Brusel
Za dúhové Slovensko

14.10.2022
Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite
Senior Friendly

15.10.2022
Malacká desiatka – beh
Kst knihy “ Fujara a píšťalka „
FESTIVAL ART OF SLOVAKIA

19.10.2022
Slávnostné uvedenie projektov do prevádzky – GAUDEAMUS

20.10.2022
Slávnostná recepcia pri príležitosti 70. výročia založenia SOŠ polygrafickej

21.10. 2022
Zlaté nožnice – Incheba
Stihanie pásky – Clinica Orthopedica

22.10.2022
Otvorenie Malokarpatského obchvatu

25.10.2022 
STU prezentácia pre župné školy

27.10.2022
Prijatie reprezentantov SR a majstrov SR v hokejbale
Slávnostný večer oceňovania osobností za prínos v oblasti životnéhpo prostredia a vodného hospodárstva

28.10.2022
Úvodný ceremoniál modelového zasadnutia OSN AproMUN

29.10.2022
VOĽBY do VÚC

 

September

5.9.2022
Otvorenie školského roka 2022/2023 
Spravodliví medzi národmi

6.9.2022
Tlačová konferencia – Autobusová linka do Hainburgu

7.9.2022
Zasadnutie Volebnej komisie BSK
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií 

8.9.2022
Národný deň bez dymu – Hospodárske noviny 
Slávnostné otvorenie Ekocentra v Stupave

9.9.2022
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Tlačová konerencia – HPV

10.9.2022
Itapa EXPO 2022
Cezhraničný projekt Rusovce – Petronell

12.9.2022
Návšteva – ZŠ Chorvátsky Grob
Zdvorilostné prijatie J.E. Catherine Flumiani – veľvyslankyňa Talianska 
Indonesian Day
Národna cena starostlivosti Dobré srdce

13.9.2022
Krajská prehliadka poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov

14.9.2022
TOP konferencia

15.9.2022
Futbalová akadémia – Prievoz

16.9.2022 
Mimoriadne rokovanie SK8
Nočná cyklojazda mestom Senec

20.9.2022
Podujatie – MEREMA
Seminár pre pediatrov

21.9.2022
Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy

22.9.2022 – 23.9.2022
Zahraničná pracovná cesta – Juhomoravský kraj

24.9.2022
Dobrý trh

27.9.2022
Bezpečnostná Rada kraja 
Otvorenie multifunkčného ihriska – TK Lokomotíva

28.9.2022
Slávnostné zasadnutie vedeckej Rady UK
Oslavy 55. výročia ZŠ Slovenský Grob

30.9.2022 
EKOTOPFILM Festival
FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov 2022

August

10.8.2022
Výjazd do územia – Rača, Vajnory

12.8.2022
Výjazd do územia – Veľké Leváre, Gajary, Kostolište,Suchohrad, Záhorská Ves

13.8.2022
Rohožník – Obecné slávnosti

15.8.2022
Zasadnutie komisií BSK
Recepcia pri príležitosti 75. výročia nezávislosti Indie

16.8.2022
Zasadnutie komisií BSK

17.8.2022
Zasadnutie komisií BSK
Výjazd do územia – Dunajská Lužná, Tomášov, Malinovo

18.8.2022
Denník N

19.8.2022 
Poklepanie základného kameňa dostavby ZŠ Bernolákovo
Deň s predsedom BSK
Pocta slobode/Tribute to Freedom – Devín
Nočná cyklojazda – Senec

23.8.2022
Otvorenie – Špeciálne zariadenie pre autistov

24.8.2022
Výjazd do územia – Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Lamač
Návšteva – Gymnázium L. Novomestského

25.8.2022
Úvodná porada riaditeľov škôl a školských zariadení
Oceňovanie v sociálnej oblasti

26.8.2022
Výjazd do územia – Dúbravka
Climate Stories – Holandské veľvyslanectvo

27.8.2022
SIAF 2022

Júl

14.7.2022
Oficiálne stretnutie s Deputy Foreign Minister of Taiwan – NRSR

15.7.2022
Výjazd do územia – Bratislava Staré mesto

30.7.2022
Rohožník – otváranie múzea

Jún

1.6.2022
Návšteva Gymnázia Ladislava Novomestského
Diskusia – Odliv mozgov Hub Hub Twincity C

2.6.2022
Zasadnutie SK 8 v Kremnici
Globsec AWARD Ceremony

3. – 4.6.2022
Globsec 2022 Bratislava Forum

13. – 15.6.2022
Zahraničná pracovná cesta Brusel

16.6.2022
Odovzdávanie Výročných ocenení Samuela Zocha

20.6.2022
Spoločná Komisia poslancov BSK
Odpočet volebného obdobia 

22.6.2022
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií 

23.6.2022
Výjazd do územia – Čataj
Koncoročná porada riaditeľov škôl

24.6.2022
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK

25.6.2022
100 rokov futbalu – Dunajská Lužná

27.6.2022
Vízia rozvoja BSK v rokoch 2023 – 2027 – konferencia
Valné zhromaždenie BID
ECR online meeting

28. – 30.6.2022
COR Plenárne zasadnutie – Brusel

MÁJ

2.5.2022
Slávnostný akt výsadby spomienkovej lipy pre obete pandémie Covid-19

7.5.2022
Slávnostné otvorenia cyklomosta VysoMarch

9.5.2022
Učiteľský piknik

9.5.2022
Deň Európy

10.5.2022
Majstrovstvá stredných škôl v basketbale

27.5.2022
CirculArt

APRÍL

4.4.2022
Spoločná komisia poslancov BSK

5.4.2022
Výjazd do územia Senec

6.4.2022
Otvorenie XXX. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií

7.4.2022
COTER commission meeting

8.4.2022
Zasadnutie Zastupiteľstva BSK

12.4. – 13.4.2022
Návšteva predsedu EVR pána Apostolosa Tzitzikostasa

20.4.2022
Výjazd do územia – Budmerice

21.4.2022
Stretnutie s delegáciou Katalánska

22.4.2022
Slávnostné oceňovanie ku Dňu učiteľov

25.4.2022
COVP Ivanská cesta

26.4. – 28.4.2022
Zahraničná pracovná cesta – 149th CoR Plenary Session

29.4.2022
Výjazd do územia – Podujské Biskupice, Vrakuňa

MAREC

1.3. – 4.3.2022
neoficiálny program

8.3.2022
Medzinárodný deň žien
Návšteva duálnej akadémie
Návšteva Bratislavského bábkového divadla

10.3.2022
Plán obnovy (rokovanie)

11.3.2022
Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu

16.3.2022
Prijatie veľvyslankyne Holandska

17.3.2022
Výjazd do územia – Senec

17.3.2022
Záverečné podujatie – Challenger Demo Day

24.3.2022
Výjazd do územia – Budmerice

25.3.2022
Výročie transportu žien z Patrónky (pietna spomienka)

29.3.2022
Bratislavská cena za šport

FEBRUÁR

1.2.2022
Stredná škola Pankúchova
Prijatie majsterky sveta v tanečnom športe

2.2.2022
Prijatie veľvyslankyne Španielska

3.2.2022
Tlačová konferencia „Štyri roky na župe“

7.2.2022
Rozhovor pre TV Pravda
Stretnutie k projektu transparentnosti BSK

8.2.2022
Duálna akadémia

9.2.2022
Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov

10.2.2022
Ranné vysielanie v televízii TA3
Záverečný ceremoniál Zimnej univerziády SR

11.2.2022
Zasadnutie zastupiteľstva BSK

15.2.
Strategický projekt nájomné bývanie

16.2.
Prijatie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

17.2.
Výjazd do územia – Malacky

21.2.
Porada riaditeľov Úradu BSK

22.2.
Tlačová konferencia
Strategický projekt Životné prostredie

23.2.
Výjazd do územia – Senec

28.2.
Porada riaditeľov Úradu BSK

Na tejto stránke je zverejnený oficiálny program predsedu BSK. Neoficiálny pracovný program predsedu tvoria porady so zamestnancami úradu Bratislavského samosprávneho kraja, príprava na rokovania, stretnutia s primátormi a starostami, rozhovory pre médiá, stretnutia s veľvyslancami, zástupcami mimovládnych organizácií, odborov, združení alebo regionálnymi politikmi. Neoficiálny program predsedu sa nezverejňuje a môže sa odohrávať aj mimo Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislave.