Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT

Program spolupráce INTERACT

Program spolupráce Interact

Bratislavský samosprávny kraj je riadiacim orgánom programu  Interact IV.

Program Interact IV je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj „Interreg“). Poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, zlepšovania zručností jednotlivcov pracujúcich pre Interreg programy a posilňovania kapacity a schopnosti programov zachytiť a propagovať výsledky územnej spolupráce.

Program Interact IV je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

Ciele programu:

  • prispievať k zvyšovaniu kvality riadenia Interreg programov a posilňovaniu ich administratívnych kapacít;
  • napomáhať zlepšiť zručnosti jednotlivcov pracujúcich pre Interreg programy;
  • posilňovať kapacitu a schopnosť programov zachytiť a propagovať svoje výsledky.

Na webe www.interact.eu sa nachádzajú všetky potrebné informácie o činnosti programu Interact IV.

Interreg Cooperation Day

Celoeurópska iniciatíva s názvom Interreg Cooperation Day vznikla v roku 2011 je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce.

Viac o Interreg Cooperation Day nájdete na www.interregcooperationday.eu.

Aktuálne články

Medzinárodný program Interact vstupuje už do svojej štvrtej edície

0
Európska komisia schválila program Interact IV pre programové obdobie 2021-2027. Než sa tak stalo, trvalo viac ako štyri roky, kým sa všetko zosúladilo. Nastaviť...

Cezhraničná spolupráca s Ruskom a Bieloruskom končí

0
Po ruskej vojenskej agresii proti Ukrajine a v súlade s rozhodnutím Komisie plne implementovať všetky reštriktívne opatrenia pozastavila Komisia spoluprácu s Ruskom a jeho...

Deň európskej spolupráce: Toto sú naše výborné cezhraničné projekty

0
Vďaka európskej iniciatíve Interreg môžu mestá, obce a ďalší aktéri v Bratislavskom samosprávnom kraji už viac ako 30 rokov spoločne so svojimi partnermi za...

Projekt, ktorý zbližuje rakúske a slovenské deti

0
Pressburg, Pozsony, Prešporok. V Bratislave bolo kedysi bežne počuť jazyky našich susedov - nemčinu či maďarčinu. A našu spoločnú minulosť a kultúru dnes rozvíjajú...

Kontakty

Petra Masácová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk
 
Silvia Garajová
referentka
Tel.: 02/4826 4402
E-mail: silvia.garajova@region-bsk.sk
 

Užitočné linky

Články

18. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact III a 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 05.12., online

17. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 30-31.05.2023, Praha, Česká republika

16. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 15-16.decembra, Paríž, Francúzsko

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT IV, 20.septembra 2022, online

15. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 9. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 21-22. júna, Bled, Slovinsko

8. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 27. apríla 2022, online

14. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 7. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 13. a 14. decembra 2021, online

13. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 6. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 18.-19. mája 2021, online

12. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 4. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 09.-10. december 2020, online

11. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 05.-06. október 2020, online

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Programovacieho výboru pre INTERACT IV, 24.-25. jún 2020, online

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 1. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 3.-4. december 2019, Bukurešť, Rumunsko

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III, 28.- 29. máj 2019, Salzburg, Rakúsko