Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT

Program spolupráce INTERACT

Program spolupráce INTERACT

Bratislavský samosprávny kraj je riadiacim orgánom programu spolupráce INTERACT III.

Program spolupráce INTERACT III je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj „Interreg“) a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácii výsledkov územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce, ako napríklad Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (ďalej aj „EZÚS“) alebo makroregionálnych stratégií medzi partnermi z rôznych krajín a správnymi orgánmi v Európe.

Riadiacim orgánom Programu spolupráce INTERACT
je Bratislavský samosprávny kraj.

Program INTERACT III je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

Ciele programu:

  • Zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg.
  • Zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov spolupráce.
  • Zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napríklad prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingových fondov, makroregionálnych stratégií a i.

Na webe www.interact-eu.net sa nachádzajú všetky potrebné informácie o činnosti programu spolupráce INTERACT III.

Deň európskej spolupráce

Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce.

Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT III za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

Viac o Dni európskej spolupráce nájdete na www.ecday.eu.

 

Aktuálne články

Medzinárodný program Interact vstupuje už do svojej štvrtej edície

0
Európska komisia schválila program Interact IV pre programové obdobie 2021-2027. Než sa tak stalo, trvalo viac ako štyri roky, kým sa všetko zosúladilo. Nastaviť...

Cezhraničná spolupráca s Ruskom a Bieloruskom končí

0
Po ruskej vojenskej agresii proti Ukrajine a v súlade s rozhodnutím Komisie plne implementovať všetky reštriktívne opatrenia pozastavila Komisia spoluprácu s Ruskom a jeho...

Deň európskej spolupráce: Toto sú naše výborné cezhraničné projekty

0
Vďaka európskej iniciatíve Interreg môžu mestá, obce a ďalší aktéri v Bratislavskom samosprávnom kraji už viac ako 30 rokov spoločne so svojimi partnermi za...

Projekt, ktorý zbližuje rakúske a slovenské deti

0
Pressburg, Pozsony, Prešporok. V Bratislave bolo kedysi bežne počuť jazyky našich susedov - nemčinu či maďarčinu. A našu spoločnú minulosť a kultúru dnes rozvíjajú...

Kontakty

Petra Masácová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

Silvia Garajová
referentka
Tel.: 02/4826 4402
E-mail: silvia.garajova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Užitočné linky

Články