Projekt, ktorý zbližuje rakúske a slovenské deti

769

Pressburg, Pozsony, Prešporok. V Bratislave bolo kedysi bežne počuť jazyky našich susedov – nemčinu či maďarčinu. A našu spoločnú minulosť a kultúru dnes rozvíjajú cezhraničné spolupráce.

Slovenské deti žijúce v pohraničí sa vďaka nim učia jazyky oboch krajín, a to už od škôlky. Výborný príklad takejto spolupráce je slovensko-rakúsky projekt s názvom BIG SK-AT, ktorý je financovaný z programu INTERREG V-A.

Video vzniklo pri príležitosti Dňa európskej spolupráce, ktorý nám pripomína skvelé cezhraničné projekty, ktorých sme súčasťou. Túto iniciatívu koordinuje program spolupráce INTERACT a jeho riadiacim orgánom je Bratislavská župa. V sérii videí vám postupne predstavujeme, čo sme spoločne s partnermi vybudovali a čo chystáme.

Ďalšie videá si môžete pozrieť tu: Vinohradníctvo a vinárstvoCyklomosty, ktoré nás spájajú s RakúskomPoklady Veľkomoravskej ríše, Ekosystémy v povodí Moravy.