Predstavujeme vám projekt, vďaka ktorému ožili vzácne ekosystémy v okolí Moravy

1054

Spoločne s rakúskymi partnermi sa nám podarilo oživiť unikátne povodie rieky Moravy – a to na oboch stranách.

3-E Morava Nature je názov projektu, pričom tri „é-čka“ symbolizujú ekológiu, environmentálnu výchovu a ekocentrá. Tie sú podstatou ochrany územia vstupnej brány do Alpsko-Karpatského koridoru. Kedysi bola táto oblasť plná zvierat a vzácnych rastlín, tie sa však postupne vytrácali. Slovensko-rakúsky projekt tam v rámci operačného programu INTERREG V-A vracia pôvodnú pestrosť. Do režimu pastvy na slovenskej strane pribudlo viac ako 10 hektárov a počet zvierat vzrástol na 60. Postupne sa obnovuje aj pôvodná flóra. Ďalším výborným slovensko-rakúskym projektom v kraji bude aj vybudovanie ekocentra v Čunove.

Video vzniklo pri príležitosti Dňa európskej spolupráce, ktorý nám pripomína skvelé cezhraničné projekty, ktorých sme súčasťou. Túto iniciatívu koordinuje program spolupráce INTERACT a jeho riadiacim orgánom je Bratislavská župa. V sérii videí vám postupne predstavujeme, čo sme spoločne s partnermi vybudovali a čo chystáme.

Ďalšie videá si môžete pozrieť tu: Vinohradníctvo a vinárstvo, Cyklomosty, ktoré nás spájajú s Rakúskom, Poklady Veľkomoravskej ríše