Úvod Zdravie

Zdravie

Oznam: Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Oznam: Zdravotný obvod všeobecnej ambulancie pre dospelých na Štefánikovej 17, Modra spoločnosti MJ PRAKTIKUS, s.r.o. je určený nasledovne:

VITACARE s.r.o.: Družstevná – párne čísla, Komenského – párne čísla;

Memento Medico s.r.o.: Družstevná – nepárne čísla, Karpatská, Trnavská, Piesok;

Pediatria Modra, spol. s r.o.:  1. mája, Bratislavská, Erneyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Krátka, Podhorská, Zochova, Čsl. Armády, Štefánikova, Šúrska.

Aktuálne pracovné ponuky

PKV – ponuka práce – vedúci lekár – rádiológ

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, prijme na oddelenie rádiológie (digitálny RTG, mamograf, USG)  vedúceho lekára – rádiológa na plný príp. čiastočný  pracovný úväzok. Nástup možný ihneď, prípadne na základe dohody.

Ponuka práce PKV – rádiologický technik

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, prijme do pracovného pomeru na pracovisko rádiológie rádiologického technika na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.6.2024.

     

Nájdite si lekára

Ambulantná pohotovostná služba

Kde nájdete pohotovostné lekárne?

Hľadáte svoju zdravotnú kartu?

Nájdite najbližšiu lekáreň

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa spádových území

Rozpisy poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby

Podnety a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Pre zdravotnícke zariadenia

Vydávanie povolení

Pre zdravotnícke zariadenia a lekárenskú starostlivosť.

Schvaľovanie ordinačných hodín

Podanie žiadosti o schválenie ordinačných hodín sa vykonáva elektronicky prostredníctvom aplikácie Ambulancia.

Etická komisia

Etickú komisiu zriaďuje Bratislavský samosprávny kraj ako svoj odborný a poradný orgán.

Označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Nálepka s označením

Bratislavský samosprávny kraj ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým Bratislavský samosprávny kraj vydal povolenie, označiť si svoje zariadenia nálepkou, na ktorej bude uvedený unikátny identifikátor každého zariadenia.

Aktuálne oznamy

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti

Prejsť na obsah