Úvod Zdravie Vydávanie povolení

Vydávanie povolení

Vydávanie povolení

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie:

 • ambulancie
 • zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionára
 • polikliniky
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • všeobecnej nemocnice
 • liečebne
 • hospicu
 • domu ošetrovateľskej starostlivosti
 • mobilného hospicu

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

Povolenia pre zdravotnícke zariadenia

Povolenia pre lekárenskú starostlivosť

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac