Úvod Zdravie Vydávanie povolení Povolenia pre zdravotnícke zariadenia

Povolenia pre zdravotnícke zariadenia

Povolenia pre zdravotnícke zariadenia

„Rozhodnutie (o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia) sa stáva právoplatným uplynutím 15-dňovej lehoty od prevzatia rozhodnutia účastníkom konania. Na origináli rozhodnutia, ktoré bolo doručené účastníkovi konania je potrebné vyznačiť deň nadobudnutia právoplatnosti na Úrade BSK. Bez informácie o právoplatnosti rozhodnutia, proces vydania povolenia nie je ukončený. 15-dňovú lehotu je možné skrátiť, ak účastník prehlási, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie.“

Právnické osoby

Vydanie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia PRE NOVÉHO POSKYTOVATEĽA (§ 13 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Žiadosť § 13 – prvé povolenie

Informácie k žiadosti – prvé povolenie

Čestné vyhlásenie – prvé povolenie


Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu – VYDÁVA SA NOVÉ POVOLENIE (§ 17 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Žiadosť §17

Informácie k žiadosti

Čestné vyhlásenie


Zmena údajov v povolení – NEVYDÁVA SA NOVÉ POVOLENIE (§ 16 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Poznámka: zmena mena, priezviska odborného zástupcu u rovnakej osoby. Ak ide o novú osobu, nového odborného zástupcu, je potrebné požiadať o zmenu povolenia podľa § 17 zákona č. 578/2004 Z.z., viď vyššie“


Dočasné pozastavenie povolenia (§ 18 zákona č. 578/2004 Z.z.)


Zrušenie povolenia (§ 19 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Fyzické osoby

Vydanie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia PRE NOVÉHO POSKYTOVATEĽA (§ 13 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Žiadosť § 13 – prvé povolenie

Informácie k žiadosti – prvé povolenie

Čestné vyhlásenie – prvé povolenie


Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu – VYDÁVA SA NOVÉ POVOLENIE (§ 17 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Žiadosť §17

Informácie k žiadosti

Čestné vyhlásenie


Zmena údajov v povolení – NEVYDÁVA SA NOVÉ POVOLENIE (§16 zákona č. 578/2004 Z.z.)


Dočasné pozastavenie povolenia (§ 18 zákona č. 578/2004 Z.z.)


Zrušenie povolenia (§ 19 zákona č. 578/2004 Z.z.)

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac
Prejsť na obsah