Etická komisia

Etickú komisiu zriaďuje Bratislavský samosprávny kraj ako svoj odborný a poradný orgán. Komisia najmä vypracováva, prijíma stanoviská a pripomienky k etickým aspektom projektov biomedicínskeho výskumu, posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, pripomienkuje návrhy právnych predpisov týkajúcich sa etických aspektov, problémov medicíny, zdravotníctva a biomedicínskych vied.

Plánované termíny zasadnutia Etickej komisie

Žiadosť o schválenie etickej prijateľnosti klinického skúšania

Žiadosť o schválenie biomedicínskeho prístupu

Členovia Etickej komisie

 • MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
  predseda komisie
  lekár, podpredseda BSK, poslanec Zastupiteľstva BSK
 • Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
  podpredseda komisie
  profesor farmácie, em. Dekan farmaceutickej fakulty, LF UK v Bratislave, Jednotka klinického výskumu
 • PharmDr. Ján Mazág
  farmaceut, odbor zdravotníctva BSK
 • PhDr. Marica Šiková
  laik, dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnych vecí, riaditeľka odboru soc. vecí BSK
 • MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
  lekár, oblasť gynekológia a pôrodníctvo, zástupca Regionálnej lekárskej komory
 • Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
  lekárka, oblasť psychiatria,
  členka Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • MUDr. Helena Glasová, PhD.
  lekárka, Katedra klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave, zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • Doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
  lekárka, zástupca gréckokatolíckej cirkvi, LF UK odborný asistent, VŠZaSP sv. Alžbety – externý vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Vladimír Kmošena
  zástupca evanjelickej cirkvi
 • Doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.
  zástupca rímsko-katolíckej cirkvi, RKCMBF UK vysokoškolský pedagóg
 • Mgr. Katarína Beniačová
  právnik, laik, právne oddelenie BSK

Tajomníčka Etickej komisie

 • Mgr. Ivana Vanacká
  Tel.: 02/4826 4912
  Mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac
Prejsť na obsah