Etická komisia

Etickú komisiu zriaďuje Bratislavský samosprávny kraj ako svoj odborný a poradný orgán. Komisia najmä vypracováva, prijíma stanoviská a pripomienky k etickým aspektom projektov biomedicínskeho výskumu, posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, pripomienkuje návrhy právnych predpisov týkajúcich sa etických aspektov, problémov medicíny, zdravotníctva a biomedicínskych vied.

Plánované termíny zasadnutia Etickej komisie

Žiadosť o schválenie etickej prijateľnosti klinického skúšania

Žiadosť o schválenie biomedicínskeho prístupu

Členovia Etickej komisie

 • MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH,
  predseda etickej komisie
 • Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
  podpredseda etickej komisie
 • PharmDr. Ján Mazág,
  farmaceut, BSK
 • MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.,
  zástupca Regionálnej lekárskej komory
 • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC,
  zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,
  zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • JUDr. Věra Homolová,
  laik, právnik, BSK
 • Doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.,
  zástupca gréckokatolíckej cirkvi
 • Mgr. Vladimír Kmošena,
  zástupca evanjelickej cirkvi
 • ThDr. Michal Vivoda, PhD.,
  zástupca rímsko-katolíckej cirkvi
 • PhDr. Marica Šiková,
  laik, BSK

Tajomníčka Etickej komisie

 • Mgr. Ivana Vanacká
  Tel.: 02/4826 4912
  Mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac