Schvaľovanie ordinačných hodín

Podanie žiadosti o schválenie ordinačných hodín sa vykonáva elektronicky prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA.

Prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA môže poskytovateľ aj nahlasovať neprítomnosti,
kontrolovať svoj zdravotný obvod a pod. V aplikácii je k dispozícii na stiahnutie
príručka popisujúca všetky funkcie.

V prípade problémov kontaktujte helpdesk

telefón: 032/ 6510 212
e-mail: helpdesk@e-vuc.sk

Prepnite sa do aplikácie Ambulancia

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac