Zdravotníctvo a lekárne

Odbor zdravotníctva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotníckej starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Stránkové hodiny

Kontaktné stránkové hodiny sú dočasne zrušené, podateľňa je otvorená denne od 09:00 do 12:00.

Pondelok 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Utorok     8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Streda     8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Štvrtok    nestránkový deň
Piatok      8:00 – 12:00

Čo pre Vás robíme?

 • zabezpečujeme plnenie úloh na úseku zdravotnej starostlivosti a na úseku humánnej farmácie
 • vydávame rozhodnutia:
 • určujeme zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie
 • vydávame potvrdenia o výkone lekárskej praxe v neštátnom zariadení na rôzne účely
 • odporúčame zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačnej prípravy
 • overujeme podpisy na lekárskych správach do zahraničia pre MZ SR
 • vydávame poverenia na organizovanie LSPP a lekárenskej pohotovostnej služby v rámci BSK
 • preberáme zdravotnú dokumentáciu po ukončení činnosti poskytovateľa, alebo pri dočasnom pozastavení činnosti
 • prešetrujeme podnety občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach
 • riešime sťažnosti podľa zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • zabezpečujeme činnosť etickej komisie
 • zabezpečujeme stiahnutie liekov a informácie o falošných pečiatkach
 • spracovávame a kontrolujeme údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok v BSK
 • vydávame pokyny na nakladanie s liekmi pri zrušení alebo pozastavení činnosti lekárne
 • zabezpečujeme lekársku službu prvej pomoci a lekárenskú pohotovostnú službu
 • vykonávame kontrolnú činnosť na úseku: lekárskej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a ošetrovateľstva v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • organizujeme školiace akcie pre odbornú a laickú verejnosť.

Kontakty

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.
riaditeľ odboru

Iveta Chrenková
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/4826 4903
Mail: iveta.chrenkova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac