Zdravotníctvo a lekárne

Odbor zdravotníctva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotníckej starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Stránkové hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok (nestránkový deň) –:– – –:– –:– – –:–
Piatok 08:00 – 12:00  

Čo pre Vás robíme?

 • zabezpečujeme plnenie úloh na úseku zdravotnej starostlivosti a na úseku humánnej farmácie
 • vydávame rozhodnutia:
 • určujeme zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie v prípade pozastavenia povolenia
 • vydávame potvrdenia o výkone lekárskej praxe v neštátnom zariadení na rôzne účely
 • odporúčame zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačnej prípravy
 • overujeme podpisy na lekárskych správach do zahraničia pre MZ SR
 • vydávame poverenia na organizovanie LSPP a lekárenskej pohotovostnej služby v rámci BSK
 • preberáme zdravotnú dokumentáciu po ukončení činnosti poskytovateľa, alebo pri dočasnom pozastavení činnosti
 • prešetrujeme podnety občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach
 • riešime sťažnosti podľa zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • zabezpečujeme činnosť etickej komisie
 • zabezpečujeme stiahnutie liekov a informácie o falošných pečiatkach
 • spracovávame a kontrolujeme údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok v BSK
 • vydávame pokyny na nakladanie s liekmi pri zrušení alebo pozastavení činnosti lekárne
 • zabezpečujeme lekársku službu prvej pomoci a lekárenskú pohotovostnú službu
 • vykonávame kontrolnú činnosť na úseku: lekárskej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a ošetrovateľstva v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • organizujeme školiace akcie pre odbornú a laickú verejnosť.

Kontakty

Mgr. Peter Kardoš
riaditeľ odboru

Mgr. Eva Gregorová
asistentka riaditeľa

Tel.: +421 2 4826 4903
E-mail: zdravotnictvo@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac
Prejsť na obsah