Ambulantná pohotovostná služba

Ambulantná pohotovosť rieši akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta. Pohotovosť nie je náhradou za všeobecnú ambulantnú starostlivosť.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Bratislava – Kramáre: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Bratislava: Železničná nemocnica s poliklinikou,
NOVAPHARM, s.r.o., Šancová 110 – 02 / 3914 3205

Bratislava – Petržalka: Poliklinika Strečnianska,
MED STAR, s.r.o., Strečnianska 13 – www.strecnianska.sk /pohotovost – 02 / 6225 0944

Malacky: Nemocnica Malacky,
Nemocničná, a.s., Duklianskych hrdinov 34

Pezinok: Komplexná zdravotná služba, s.r.o.,
Bratislavská 85, 033 / 6412 120, 0918 080 112

Zubno-lekárska pohotovostná služba

DENTA Group, s.r.o., Drieňová 38 (zazmluvnená zdravotnými poisťovňami) – www.dentagroup.sk/pohotovost/ – 02 / 4342 3433

Pracovný deň: od 17:30 do 24:00 hod.
Víkend a sviatky: od 11:00 do 23:00 hod.

STOMAMED, s.r.o., Laurinská 16 – www.stomamed.sk – 0901 901 000

Pracovný deň: od 19:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 15:00 do 22:00 hod.

Zubná pohotovosť, Krížna 44 – www.bolimazub.sk – 0907 797 347

Pondelok až štvrtok od 17:00 do 22:00 hod.
Piatok od 17:00 do 24:00 hod.
Sobota od 8:00 do 24:00 hod.
Nedeľa a sviatky od 8:00 do 22:00 hod.

24Dental s.r.o. Bajkalská 9 – www.24dental.sk – 0914 700 900

Pondelok až piatok od 17:00 do 22:00
Sobota od 8:00 do 22:00
Nedeľa od 8:00 do 21:00

Centrálne príjmy nemocníc

Ústavná pohotovostná služba je dostupná nepretržite v týchto nemocniciach:

Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava – Kramáre, Limbová 5, Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava – sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34, Malacky

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac