Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa spádových území

Okres Malacky

Lekárenská pohotovosť - MALACKY, September 2021
14.9 KB
Lekárenská pohotovosť MALACKY - Apríl 2021
14.8 KB
Lekárenská pohotovosť Malacky - január 2021
14.9 KB
Lekárenská pohotovosť MALACKY December 2021
15.1 KB
Lekárenská pohotovosť MALACKY, Október 2021
14.7 KB
Lekárenská pohotovosť- MALACKY, November 2021
15.2 KB

Okres Pezinok

Lekárenská pohotovosť - PEZINOK September 2021
14.9 KB
Lekárenská pohotovosť PEZINOK December 2021
14.7 KB
Lekárenská pohotovosť PEZINOK Október 2021
14.8 KB
Lekárenská pohotovosť Spádové územie Okres Pezinok - Apríl 2021
14.5 KB
Lekárenská pohotovosť- PEZINOK, November 2021
15 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS PEZINOK JANUAR 2021
14.9 KB

Okresy Bratislava I až V, Senec – pre deti a dorast

Lekárenská pohotovosť - BA I,II,III, IV, V SC APS deti a dorast, September 2021
16.2 KB
Lekárenská pohotovosť BA I, II, III, IV, V SC, APS deti a dorast, December 2021
15.3 KB
Lekárenská pohotovosť BA I,II,III, IV, V, SC APS deti a dorast, Október 2021
15.9 KB
Lekárenská pohotovosť Okresy Bratislava I, II, III, IV, V, Senec pre deti a dorast - Apríl 2021
15.3 KB
Lekárenská pohotovosť- BA I, II, III , IV, V SC APS deti a dorast, November 2021
16.3 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA I,II,III, IV,V SC deti a dorast JANUAR 2021
14.2 KB

Okresy Bratislava IV a V – pre dospelých

Lekárenská pohotovosť - BA IIV, V, APS dospelí, September 2021
15.4 KB
Lekárenská pohotovosť BA IV,V, APS dospelí Október 2021
15.1 KB
Lekárenská pohotovosť BA IV,V, APS dospelí, December 2021
15.2 KB
Lekárenská pohotovosť Spádové územie Okresy Bratislava IV, V pre dospelých - Apríl 2021
15.1 KB
Lekárenská pohotovosť- BA IV,V APS dospelí, November 2021
15.4 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA IV,V, dospelí, JANUAR 2021
15.2 KB

Okresy Bratislava I, II a III – pre dospelých

Lekárenská pohotovosť - BA I,II,III, APS dospelí, September 2021
15.9 KB
Lekárenská pohotovosť BA I, II, III APS dospelí, December 2021
15 KB
Lekárenská pohotovosť BA I,II,III APS dospelí Október 2021
15.1 KB
Lekárenská pohotovosť Spádové územie Okresy Bratislava I, II, III pre dospelých - Apríl 2021
15.8 KB
Lekárenská pohotovosť- BA I, II, III APS dospelí, November 2021
15.9 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA I,II,III, dospelí JANUAR 2021
13.9 KB

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac