Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa spádových území

Okres Malacky

Lekárenská pohotovosť MALACKY - Apríl 2021
14.8 KB
Lekárenská pohotovosť Malacky - január 2021
14.9 KB

Okres Pezinok

Lekárenská pohotovosť Spádové územie Okres Pezinok - Apríl 2021
14.5 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS PEZINOK JANUAR 2021
14.9 KB

Okresy Bratislava I až V, Senec – pre deti a dorast

Lekárenská pohotovosť Okresy Bratislava I, II, III, IV, V, Senec pre deti a dorast - Apríl 2021
15.3 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA I,II,III, IV,V SC deti a dorast JANUAR 2021
14.2 KB

Okresy Bratislava IV a V – pre dospelých

Lekárenská pohotovosť Spádové územie Okresy Bratislava IV, V pre dospelých - Apríl 2021
15.1 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA IV,V, dospelí, JANUAR 2021
15.2 KB

Okresy Bratislava I, II a III – pre dospelých

Lekárenská pohotovosť Spádové územie Okresy Bratislava I, II, III pre dospelých - Apríl 2021
15.8 KB
Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA I,II,III, dospelí JANUAR 2021
13.9 KB

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac