Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa spádových území

Okres Malacky

Lekárenská pohotovosť Rozpis, MALACKY, DECEMBER 2020
14.9 KB
Lekárenská pohotovosť Malacky August 2020
14.7 KB
Lekárenská pohotovosť rozpis Malacky Júl 2020
14.9 KB
MAJ 2020, lekárenská pohotovosť, APS MALACKY 01
14.7 KB
Rozpis lekárenská pohotovosť JUN 2020, APS MALACKY
14.5 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti Október 2020 spádové územie Malacky
14.7 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti September 2020 spádové územie Malacky
14.8 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti November 2020 spádové územie Malacky
15 KB
Spádové územie Malacky, APRIL 2020
14.7 KB
Spádové územie MALACKY, MAREC 2020
14.3 KB

Okres Pezinok

Lekárenská pohotovosť Rozpis, PEZINOK, DECEMBER 2020
14.8 KB
Lekárenská pohotovosť Pezinok August 2020
14.8 KB
Lekárenská pohotovosť rozpisPezinok Júl 2020
14.6 KB
MAJ 2020, lekárenská pohotovosť, APS PEZINOK
14.8 KB
Rozpis lekárenská pohotovosť JUN 2020, APS PEZINOK
14.5 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti Október 2020 spádové územie Pezinok
14.8 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti September 2020 spádové územie Pezinok
15.1 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti November 2020 spádové územie Pezinok
14.9 KB
Spádové územie Pezinok, APRIL 2020
14.6 KB
Spádové územie Pezinok, MAREC 2020
14.5 KB

Okresy Bratislava I až V, Senec – pre deti a dorast

Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA I,II,III,IV,V, Senec pre deti a dorast, DECEMBER 2020
14.2 KB
Lekárenská pohotovosť BA I,II,III, IV, V, SC, deti a dorast, August 2020
14.2 KB
Lekárenská pohotovosť rozpis BA I,II,III, IV, V, SC deti a dorast Júl 2020
14.2 KB
MAJ 2020, lekárenská pohotovosť, APS deti a dorast, BA I, II, III, IV, V, SC
14.1 KB
Rozpis lekárenská pohotovosť JUN 2020, APS BAI,II,III,IV,V,Senec APS DETI A DORAST
14.1 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti Október 2020 spádové územie BA I,II,III,IV,V, SC APS deti a dorast
14.2 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti September 2020 spádové územie BA I,II,III,IV,V, SC APS deti a dorast
14.2 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti November 2020 spádové územie BA I,II,III,IV,V, SC APS deti a dorast
14.2 KB
Spádové územie BA I,II,III,IV,V , Senec, APS Deri a dorast, MAREC 2020
14.1 KB
Spádové územie BA I,II,III,IV,V Senec, APS Deti a dorast, APRIL 2020
14.1 KB

Okresy Bratislava IV a V – pre dospelých

Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA IV,V, dospelí DECEMBER 2020
15.1 KB
Lekárenská pohotovosť BA IV, V dospelí, August 2020
14.9 KB
Lekárenská pohotovosť rozpis BA IV, V dospelí Júl 2020
14.8 KB
MAJ 2020, lekárenská pohotovosť, APS dospelí , BA IV, V
14.9 KB
Rozpis lekárenská pohotovosť JUN 2020, APS BA IV,V DOSPELÍ
14.7 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti Október 2020 spádové územie BA IV, V, APS dospelí
14.8 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti September 2020 spádové územie BA IV, V, APS dospelí
15 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti November 2020 spádové územie BA IV, V, APS dospelí
15.3 KB
Spádové územie BA IV,V, APS Dospelí, APRIL 2020
14.6 KB
Spádové územie BA IV,V, APS Dospelí, MAREC 2020
14.5 KB

Okresy Bratislava I, II a III – pre dospelých

Lekárenská pohotovosť Rozpis, APS BA I,II,III, dospelí DECEMBER 2020
13.9 KB
Lekárenská pohotovosť BA I,II,III, dospelí, August 2020
13.9 KB
Lekárenská pohotovosť rozpis BA I,II,III, dospelí Júl 2020
13.9 KB
MAJ 2020, lekárenská pohotovosť, APS dospelí , BAI, II, III
13.8 KB
Rozpis lekárenská pohotovosť JUN 2020, APS BA I,II,III DOSPELÍ
13.8 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti Október 2020 spádové územie BA I,II,III, APS dospelí
13.9 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti September 2020 spádové územie BA I,II,III, APS dospelí
13.9 KB
Rozpis lekárenskej pohotovosti November, 2020 spádové územie BA I,II,III, APS dospelí
13.9 KB
Spádové územie BA I,II,III, APS Dospelí MAREC 2020
13.8 KB
Spádové územie BA I,II,III, APS Dospelí, APRIL 2020
13.8 KB

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac