Odbor zdravotníctva

MUDr. Tomáš Szalay PhD.

Riaditeľ odboru, lekár samosprávneho kraja
Tel. č.: 02/4826 4902
E-mail: tomas.szalay@region-bsk.sk

Iveta Chrenková

Asistentka riaditeľa
Tel. č.: 02/4826 4903
E-mail: iveta.chrenkova@region-bsk.sk

PhDr. Valburga Mésárošová

Sestra samosprávneho kraja
Tel. č.: 02/4826 4919
E-mail: valburga.mesarosova@region-bsk.sk

Oddelenie humánnej farmácie

Mgr. Ivana Vanacká

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4912
E-mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk

PharmDr. Ján Mazag

Referent
Tel. č.: 02/4826 4918
E-mail: jan.mazag@region-bsk.sk

Oddelenie zdravotníctva

Mgr. Mária Šimunková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4920
E-mail: maria.simunkova@region-bsk.sk

Mgr. Alžbeta Kozubová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4905
E-mail: alzbeta.kozubova@region-bsk.sk

Mgr. Ivana Šurinová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4925
E-mail: ivana.surinova@region-bsk.sk

Ing. Jana Pavleová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4924
E-mail: jana.pavleova@region-bsk.sk

Bc. Zuzana Lišková

Referent
Tel. č.: 02/4826 4263
E-mail: zuzana.liskova@region-bsk.sk

Epidemiologická ambulancia

Vyberte si odbor