Medzinárodný program Interact vstupuje už do svojej štvrtej edície

1209
Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina, Foto: Adam a Matej Kováčovci

Európska komisia schválila program Interact IV pre programové obdobie 2021-2027. Než sa tak stalo, trvalo viac ako štyri roky, kým sa všetko zosúladilo. Nastaviť bolo treba obsahové zameranie programu a štruktúru, čo nebolo jednoduché. Stretnutia totiž prebiehali na úrovni Európskej komisie, všetkých členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Riadením nového programu bol opätovne poverený Bratislavský samosprávny kraj.

„Od mája 2018 sme začali s prípravami. Členovia diskutovali na úrovni programovacej pracovnej skupiny a neskôr začal svoju činnosť aj programovací výbor, ktorý schvaľoval jednotlivé návrhy a text programu. Pripravili sme taktiež metodiku na meranie indikátorov a tzv. strategic orientation paper, ktorý je významným podkladom pre samotný text programu. Dôležitou súčasťou bolo podpísanie 29 dohôd o financovaní programu, čo je administratívne náročný proces a v niektorých krajinách je prijímaný na úrovni parlamentu. Rada by som vyzdvihla, že Európska komisia ako aj členské štáty pristupovali k celému procesu veľmi konštruktívne, čo prispelo k hladkému priebehu celého programovania,“ priblížila obdobie príprav Petra Masácová, šéfka odboru Interactu BSK.  

Začiatok implementácie nového programu je plánovaný na 1.12.2022. Zostávajúci čas je venovaný finalizácii a schvaľovaniu všetkých potrebných dokumentov a taktiež uzatváraniu zmlúv s prijímateľmi.

Program Interact bol vytvorený s cieľom pomôcť zlepšiť administratívne kapacity a skvalitniť riadenie všetkých aktérov v rámci európskej územnej spolupráce/Interreg. Programov Interreg je v celej EÚ viac ako 90 a práve oni sú hlavní „zákazníci“ Interactu, ktorého cieľom je zjednodušovanie procesov a spolupráce. Pomáha riadiacim orgánom, sekretariátom, audítorom, ale aj členom monitorovacích výborov v celej Európskej únii, Švajčiarsku a Nórsku, aby mali prístup k aktuálnym informáciám, mohli si vymieňať skúsenosti a vzdelávať sa. Organizuje rôzne školenia, semináre, workshopy a siete na odborné témy. Má aj vlastné online kurzy, vypracúva rôzne príručky, vzorové formuláre a databázy tak, aby sa mohli „zákazníci“ sústrediť na svoje hlavné úlohy a nemuseli sami vymýšľať napríklad formuláre pre svoj program. Týmto nielen získajú čas a ušetria peniaze, ale uľahčia život aj svojim prijímateľom, pretože ak viacero programov použije rovnaký formulár, prijímatelia sa nebudú musieť učiť používať vždy nový, ale budú ho poznať a vedieť s ním pracovať.

Vzorovým príkladom takéhoto produktu je elektronický monitorovací systém Jems, ktorý Interact vytvoril pre programy územnej spolupráce za ich odbornej podpory a v programovom období 2021-2027 ho plánuje používať viac ako 45 programov z celej Európy. Vývoj celého programu platí Interact, čo šetrí ostatným programom peniaze a tiež čas, ktorý by inak museli venovať vývoju vlastného systému.