Stratégia a regionálny rozvoj

IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Program spolupráce Interact

Operačný program Bratislavský kraj

Možnosti čerpania eurofondov

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Ing. Ivan Magát
Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Mgr. Peter Furik
riaditeľ Odboru implementácie operačných programov
Tel.: 02/ 4826 4194
E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

Petra Masácová
riaditeľka odboru INTERACT
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

Projekty BSK, ktoré sú financované z externých zdrojov