Úvod Úrad BSK Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Bratislavský samosprávny kraj začal od mája 2019 intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Práve vďaka PHSR je kraj schopný efektívne nastaviť opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a problémov kraja, možných rizík a ohrození vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie. Jeho cieľom je zabezpečiť kontinuálny rozvoj kraja po zohľadnení problémov a očakávaní obcí, miest, súkromného sektora a iných socioekonomických partnerov BSK. Tvorí ho analytická časť, strategická časť a akčný plán. Súčasťou je aj SWOT analýza, ktorá presne definuje silné a slabé stránky kraja, možné príležitosti, ktoré môže BSK využiť a ohrozenia, ktorým sa musí vyvarovať.

Program hosp.r. a soc. r. na roky 2014-2020

PHSR BSK 2014-2020 Analyticko-strategicka cast
9.6 MB
PHSR BSK 2014-2020 Prilohy
4.1 MB
PHSR BSK 2014-2020 Programova cast
1 MB
Zaverecne stanovisko z posudenia strategickeho dokumentu
862.2 KB

Program hosp. r. a soc. r. na roky 2021-2027

PHSR BSK_Vstupna sprava
37.1 KB
PHSR BSK_Vstupna sprava_Príloha
19 KB
PHSR_harmonogram spracovania dokumentu
12.1 KB

Kontakty

Mgr. Martin Hakel, BA
Vedúci Inštitútu
Tel.: 02/4826 4824
Mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Aktuálne správy