Úvod Úrad BSK Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Bratislavský samosprávny kraj začal od mája 2019 intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Práve vďaka PHSR je kraj schopný efektívne nastaviť opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a problémov kraja, možných rizík a ohrození vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie. Jeho cieľom je zabezpečiť kontinuálny rozvoj kraja po zohľadnení problémov a očakávaní obcí, miest, súkromného sektora a iných socioekonomických partnerov BSK. Tvorí ho analytická časť, strategická časť a akčný plán. Súčasťou je aj SWOT analýza, ktorá presne definuje silné a slabé stránky kraja, možné príležitosti, ktoré môže BSK využiť a ohrozenia, ktorým sa musí vyvarovať.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030

01. PHRSR BSK 2021 - 2027 Analytická časť
17.2 MB
02. PHRSR BSK 2021 - 2027 Strategicko-programová časť
1.7 MB
03. PHRSR BSK 2021 - 2027 Realizačno-finančná časť
810.9 KB
Economic and Social Development Programme – abridged version in English
6.5 MB
PHRSR BSK 2021-2027 - skrátená verzia
7.1 MB
PHSR BSK_Vstupna sprava
37.1 KB
PHSR BSK_Vstupna sprava_Príloha
19 KB
Správa o hodnotení strategického dokumentu PHRSR BSK 2021-2027
6 MB
Zápisnica_Verejné prerokovanie PHRSR BSK 24.3.2021
63.8 KB

Program hosp.r. a soc. r. na roky 2014-2020

PHSR BSK 2014-2020 Analyticko-strategicka cast
9.6 MB
PHSR BSK 2014-2020 Prilohy
4.1 MB
PHSR BSK 2014-2020 Programova cast
1 MB
Zaverecne stanovisko z posudenia strategickeho dokumentu
862.2 KB

Kontakty

Mgr. Martin Hakel, BA
Vedúci Inštitútu
Tel.: 02/4826 4824
Mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Aktuálne správy