NAJNOVŠIE AKTUALITY

z Bratislavského samosprávneho kraja

Poukazy WiFi4EU rozdané

Európska komisia (EK) oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU,...

NAJNOVŠIE AKTUALITY

z Bratislavského samosprávneho kraja

Poukazy WiFi4EU rozdané

Európska komisia (EK) oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU,...