Úvod Otvorená župa Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

Názov obchodnej verejnej súťažeLehota predloženia návrhuStav obchodnej verejnej súťažePríloha
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor — bufet rýchleho občerstvenia o celkove ploche 71,40 m2, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava16.11.2023 do 12,00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytových priestorov - kancelária C0-03 s plochou 12,15 m2 na 1. nadzemnom podlaží, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5 21. novembra 2023 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom telocvične školy s príslušenstvom v mimoškolskom pavilóne s plochou 423 m2, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava16. 11. 2023 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom kancelárie C0-03 s plochou 12,15 m2, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava24. novembra 2023 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom kancelárie C0-03 s plochou 12,15 m2, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava24. novembra 2023 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom miestností č. 021 - 33,27 m2, 021/A - 9,62 m2, 021/B - 16,44 m2, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava14.11.2023 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom časti pozemku s rozlohou 200 m2, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava19.10.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 71,40 m2, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7,831 02 Bratislava11.10.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhláseni OVS - telocvičňa, šatňa, umyvárka_SZŠ, Záhradnícka 44, BA10.10.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS - prenájom nebytového priestoru (2 x kancelária, sociálne zariadenie) o výmere 27,25 m2, SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava10.10.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: telocvičňa, šatňa a umyvárka o rozlohe 290,26 m2 - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava10.10.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor – bývalá strojovňa vzduchotechniky o celkovej ploche 40,80 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava9.10.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 71,40 m2, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7,831 02 Bratislava27.9.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - telocvičňa školy s príslušenstvom v mimoškolskom pavilóne s plochou 423 m2, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava25. 09. 2023 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor – bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava20. 9. 2023PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor – bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava18. 8. 2023PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor v areáli budovy školy-o celkovej rozlohe 55 m2, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava18.8.2023 do 15.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore „sonografia“, o výmere 43,35 m2, v budove Zdravotného strediska Rovniankova, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava. 4.8.2023 do 8.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore „všeobecné lekárstvo“, o výmere 45,20 m2, v budove Zdravotného strediska Rovniankova, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava 4.8.2023 do 8.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Obchodná verejná súťaž, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava24.7.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Obchodná verejná súťaž na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - nebytový priestor- miestnosť bufetu s jedálňou o výmere 96 m2, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava14.07.2023 do 15:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo prevádzkovanie personálneho poradenstva alebo prevádzkovanie kancelárie, o výmere 13,90 m2,na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava. 04.07.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislavado 14. 7. 2023PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie samoobslužnej kaviarne, o výmere 3,00 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava. 29.06.2023 do 12:00 hodPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: prevádzkovanie kancelárie, o výmere 13,66 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava. 29.06.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: prevádzkovanie stomatologickej ambulancie so zubným RTG zariadením a/alebo pracoviska SVaLZ v odbore rádiológia, o výmere 24,38 m2 na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava26.06.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore „sonografia“, o výmere 43,35 m2, v budove Zdravotného strediska Rovniankova, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava. 29.5.2023 do 8.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore „všeobecné lekárstvo“, o výmere 45,20 m2, v budove Zdravotného strediska Rovniankova, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava29.5.2023 do 8.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, o výmere 13,20 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava 22.05.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: telocvičňa, šatňa a umyvárka o rozlohe 290,26 m2 - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava25.05.2023 do12.00 h.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy „pavilón E – prízemie E004- E006 kancelárie a E009 toalety“ s plochou 65,58 m² - GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta, BA23. 05. 2023 do 09:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy „pavilón B – prízemie B009a kancelária a B024 toaleta“ s plochou 42,82 m² - GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3,BA23. 05. 2023 do 09:00 hod. PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: prevádzkovanie stomatologickej ambulancie so zubným RTG zariadením a/alebo pracoviska SVaLZ v odbore rádiológia, o výmere 24,38 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava, vyhlásenej dňa 10.03.2023. UkončenéStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava10. 6. 2023PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo prevádzkovanie informatívneho testovania, merania, analýzy a kontroly, o výmere 27,27 m2na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava26.04.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: prevádzkovanie zdravotníckej/zubnej techniky, o výmere 6,88 m2 na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava26.04.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo prevádzkovanie informatívneho testovania, merania, analýzy a kontroly, o výmere 21,75 m2 na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava24.04.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov za účelom prenechania do užívania formou Nájomnej zmluvy - ostatné priestory - časť strechy pre umiestnenie antén na administratívnej budove, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava20.04.2023 do 12.00. hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov za účelom prenechania do užívania formou Nájomnej zmluvy - skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 22 m2, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava20.04.2023 do 12.00. hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov za účelom prenechania do užívania formou Nájomnej zmluvy - kancelárske priestory v administratívnej budove na 8. poschodí č. 814 o celkovej výmere 37 m2, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava20.04.2023 do 12.00. hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov za účelom prenechania do užívania formou Nájomnej zmluvy - účel nájmu - prevádzka výdajne obedov pre žiakov a zamestnancov SPŠE, Hálova 16, BratislavaPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu: prevádzkovanie dielenských a skladových priestorov o výmere 215,00 m2, v areáli Istrochem, Nobelova 34, 821 02 Bratislava.30.03.2023 do 15:30 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu: prevádzkovanie servisu o výmere 105,47 m2, v areáli Istrochem, Nobelova 34, 821 02 Bratislava.30.03.2023 do 15:30 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu prevádzkovanie stomatologickej ambulancie so zubným RTG zariadením alebo pracoviska SVaLZ v odbore rádiológia na Poliklinike Karlova Ves27.03.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie zdravotnej starostlivosti, o výmere 21,75 m2, na Poliklinike Karlova Ves15.03.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie služieb, o výmere 12,15 m2, na Poliklinike Karlova Ves15.03.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie zdravotnej starostlivosti, o výmere 21,80 m2, na Poliklinike Karlova Ves15.03.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu – skladové priestory o výmere 22 m², SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava22.02.2023 do 12.00. hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu – kancelárske priestory o výmere 37 m², SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava22.02.2023 do 12.00. hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu – kuchyňa, jedáleň, podlahová plocha celkom 443,35 m2, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Brat16.02.2023 do 10.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu prevádzkovanie archívu zdravotnej dokumentácie, o výmere 7,44 m2na Poliklinike Karlova Ves, Bratislava07.02.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia, o výmere 17,98 m2 na Poliklinike Karlova Ves, Bratislava07.02.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - predmet nájmu -garáž č. III objektu budovy školy, o výmere 18 m2, Spojená škola Ivanka pri Dunaji14.02.2023 do 24.00 hod. PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie služieb, o výmere 15,12 m2,na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava03.02.2023 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania – poskytovanie zdr. starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, výmer 10,95 m2, na Poliklinike Karlova Ves 23.12.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov - účel nájmu kancelárske priestory admin. budove na 10. poschodí č. 1030 o celkovej výmere 18 m2 -SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA01.12.2022 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu prevádzkovanie reštaurácie o výmere 88,51 m2 v budove ZS Rovniankova, Bratislava18. 11. 2022 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prenechania do užívania majetok BSK - účel nájmu prevádzkovanie lekárne o výmere 351,86 m2 v budove ZS Rovniankova, BA18. 11. 20222 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – telocvičňa školy s príslušenstvom s plochou 423 m2 - Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava27. 10. 2022 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy -účel nájmu prevádzkovanie optickej dielne, o výmere 28,17 m2, na Poliklinike Karlova Ves26.10.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu prevádzkovanie archívu zdravotnej dokumentácie o výmere 13,54 m2 na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava26.10.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS - Prenájom nebytového priestoru – sklad škola, podlahová plocha 47,30 m2 - Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava14.10. 2022 do 10.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – telocvičňa školy s príslušenstvom s plochou 423 m2 - Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava05. 10. 2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – budova na ulici Hrnčiarka 35, Pezinok – CSS Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok28.9.2022 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - telocvičňa – Gymnázium I. Horvátha, Bratislava15.09.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie zdravotnej starostlivosti, o výmere 81,91 m2,na Poliklinike Karlova Ves 09.09.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania – hala o výmere 388 m2 - Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 31. 08. 2022 do 15.00 hPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku - tretie poschodie budovy Školy nachádzajúcej sa na adrese Hlinícka 1, Bratislava - Rača - SOŠ informačných t31.08.2022 do 12.00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -pavilón G – 1. poschodie G124 kancelária - GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta08.08.2022 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Poliklinike Karlova Ves01.08.2022 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prevádzkovanie obmurovaného parkovacieho boxu na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava02.08.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - bazén - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava17.6.2022 do 12.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - telocvičňa- SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava17.6.2022 do 12.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebytový priestor 37,55 m2 - SOŠ technológií a remesiel15.6.2022 do 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -kancelárske priestory o výmere 60 m2 - SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava19.5.2022 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - navigačné tabule (1ks Bernolákovo, 1ks Tureň)-Správa ciest BSK22.4.2022 do 12 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - areál ISTROCHEM, miest.č. 3 (215 m2) - SOŠD, Kvačalova 20, BA28.3.2022 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - č. dv. 005 (15,90m2) - Poliklinika Karlova Veso 17.03.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- kancelársky priestor na prízemí (43,90m2) - SOŠ technická Vranovská 4, BA10.3.2022 do 15:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- miestnosť č. 16 s výmerou 19 m2 - SOŠ Ivanka pri Dunaji28.2.2022 do 00:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - č.dv.005 (15,90 m2) - Poliklinika Karlova Ves17.2. do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. 404 (21,80 m2) - Poliklinika Karlova Ves11.2.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -budova ISTROCHEM - mistnosť č. 14 a Š2(105,47m2)-SOŠ dopravná, Kvačalova 20,BA10.2.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -miestnosti o výmere 200,32 m2 - SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA10.2.2022 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária F019 (53,60 m2) -Gaudeamus2.2.2022 do 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -kancelária G006 (32,02 m2) - Gaudeamus2.2.2022 do 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. 14 a Š2 - SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA27.12.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - garáž v Bernolákove (18 m2) - SŠ Ivanka pri Dunaji26.11. do 24:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - služobný byt - Jazyková škola, Palisády 38, BAPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nehnuteľný majetok(2,5m x 1,0) na ceste II-502 - Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-časť pozemku v priestore strediska Senec o výmere 530m2-Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nehnuteľný majetok na ceste II-502(10mx4m)-Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nehnuteľný majetok 2 ks pri ceste II-503 - Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časti pozemkov v Stupave - Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časť pozemku k.ú. Senec (21108m2)-Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časť cest. telesa (1764 m2) - Správa ciest BSK8.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - učebňa a sklad v škols.internáte (76,98 m2) -SOŠ PaS PKdo 10.11.2021PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - skladové priestory (99,50 m2) - Poliklinika Karlova Ves9.11.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - parkovisko Údernícka - SOŠ technická, Vranovská 4, BAdo 2.11.2021 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - hala 120m - SOŠ ovocinárska, Modrado 25.10.2021 do 15:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - hala 80m - SOŠ ovocinárska, Modra25.10.2021 do 15:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária + spoloč.priestor - (27,01m2) B012 - Gaudeamus25.10.2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- bufet (30 m2)- SOŠ pedagogická Modra19.10.2021 do 12:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- miestnosť č. 316(24,5m2)-Škols.internát,EP Saratovská 26,BA19.10.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- G106 (5,19m2) - Gaudeamus5.10.2021 do 11:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok29.09.2021 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. 22 (13,20 m2) - Poliklinika Karlova Ves5.10.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - telocvičňa (291m2) - SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA23.9.2021 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok27.09.2021 do 09:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv. 22 (13,20m2) -Poliklinika Karlova Ves17.9.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - skladové priestory o výmere 28 m2 - SOŠE Rybničná 59, BA08.09.2021 do 12.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelárske priestory o výmere 18 m2 - SOŠE Rybničná 59, BA08.09.2021 do 12.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelárske priestory o výmere 37 m2 - SOŠE Rybničná 59, BA08.09.2021 do 12.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časť dielne praktického vyučovania na prízemí v celkovej ploche 68,79 m2 - Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava10.9.2021 do 14.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - suteren G022, G023 (52,65m2) - Gaudeamus2.9.2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenechanie do užívania formou nájomnej zmluvy je nebytový priestor – miestnosť pri telocvični na prízemí o celkovej rozlohe 15 m2 na účely prevádzkovania školského bufetu v budove školy, Račianska 107, Bratislava27. augusta 2021 do 12:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - 4 učebne s technickým vybavením - Jazyková škola, Palisády, BAPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP „pavilón G – ambulancie a miestnosť upratovačky “ s plochou 42,96 m² - GAUDEAMUS16. 08. 2021 o 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP „pavilón F a G – rehabilitácia “ s plochou 154,15 m² - GAUDEAMUS16. 08. 2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - parkovisko na Úderníckej ul. č. 8, BA - SOŠ technická, Vranovská 4, BA13.8.2021 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy nebytového priestoru – vyčlenená časť vo vestibule budovy školy na prevádzkovanie nápojového automatu o výmere 5m2 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebytový priestor – 3 – dráhový bazén o dĺžke 25 m a šírke 6 m s príslušenstvom (šatne, sprchy) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35, 826 64 BratislavaPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebytový priestor - telocvičňa o výmere 292,00 m2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 BratislavaPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, BratislavaPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - bufet o výmere 18,70 m2 - SPŠ Ivanka pri Dunaji26.7.2021 do 00:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - G008, G009, G012 o celkovej výmere 49,20m2 - Gaudeamus19.7.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok16.07.2021 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časť pozemku (200m2) - Gymnázium I. Horvátha, Bratislava12.7.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nehnuteľný majetok (213,85 m2)- SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA9.7.2021 do 10:00 hod.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebyt.priestory(592m2)- SOŠ gastronómie a hotel služieb Rača6.7.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - pavilón G (57,88 m²) - Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, BA28.6.2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - č.dv.T3 aT4 o celkovej výmere 99,50 m2- Poliklinika Karlova Ves29.6.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - parkovisko Údernícka - SOŠ technická, Vranovská 4,BA23.6.2021 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu-prevádzkovanie kancelarie, o výmere 13,54 m2 na Poliklinike Karlova Ves21.06.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti T3 a T4 (99,50m2)- Poliklinika Karlova Vesdo 9.6.2021PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. 20,21,22,23, 24,25,26 a 27 (122,83 m2) - Poliklinika Karlova Vesdo 29.4.2021PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - č.dv. 423 (21,75 m2) - Poliklinika Karlova Ves23.04.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - parkovacie miesta na Úderníckej ul. č. 8 - SOŠ technická Vranovská 4, BA7.4. 2021 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - Zubnej ambulancie - Stredná odborná škola technológií aremesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava6.4.2021 do 10:00 hodPrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - č. dv. 328, o výmere 21,75 m2 - Poliklinika Karlova Ves26.3.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- F109 a F110 kancelarie - Gaudeamus zriadenie komunitnej rehabilitácie8. 3. 2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - G123 kancelária - Gaudeamus - zriadenie komunitnej rehabilitácie8. 3. 2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-G016 a G007 - Gaudeamus zriadenie komunitnej rehabilitácie8. 3. 2021 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – časť dielne o výmere 92,38 m2 -SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava25.02.2021 do 14.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - triedy spolu o výmere 261,3106 m2 -Spojená škola Ivanka pri Dunajido 5.2.2021PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. 1-6 (200,32m2) -SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava26.1.2021 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestn.č. 14 (72m2),č. Š2 (33,47m2),č. K1 (26,26m2)-SOŠ dopravná Kvačalova 20, Bratislava15.12.2020 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Zrušenie OVS - Poliklinika Karlova VesUkončenéStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia, o celkovej výmere 21,34 m2 - Poliklinika Karlova Ves15.11.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu: skladový priestor alebo skladový priestor kombinovaný s prevádzkarňou - maloobchod - poskytovanie služieb, o celkovej výmere 99,50 m2 - Poliklinika Karlova Ves20.11.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - pozemok v objekte dielní praktic. vyučovania (1020m2) - SOŠ dopravná, Kvačalova - Bratislava13.11.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - hala o výmere 200 m2 -SOŠ vinársko-ovocinárska Modra9.11.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. dv. 40 a 41, o celkovej výmere 34,90 m2 -Poliklinika Karlova Vesdo 29.10.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kanc. C0-02 (64,8m2) a kanc. C0-03 (12,6m2) - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bado 12.10.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv. 404, o celkovej výmere 21,80 m2 -Poliklinika Karlova Ves7.10.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. dv. 51, 52, 52A a 52B (48,26m2) - Poliklinika Karlova Ves08.10.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária C0-07 (64,8m2) - SPŠ elektrotechnická, Hálova, BA29.9.2020 do 10.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebyt. priestor (359m2) I.posch - SOŠ techn.a rem., Ivanská cesta21, BA25.9.2020 do 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv. 004, o celkovej výmere 14,56 m2 -Poliklinika Karlova Vesdo 4.9.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - telocvičňa (608 m2) + krytá plaváreň - SOŠ HSaO, Na pántoch, Bratislavado 2.9.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebyt. priestory na 1.p. (359m2)-SOŠ technol.a remesiel, Ivanská cesta 21, BA31.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenechanie majetku BSK do užívania formou nájomnej zmluvy je časť nehnuteľného majetku - domu súpisného čísla 3392, postaveného na pozemku parcelného čísla 2574/1, konkrétne nebytové priestory, nachádzajúceho sa na Mokrohájskej ceste č. 3 v Bratislave 24. 8. 2020 do 11:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časť jedálne (2m2) - automaty - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BAdo 19.08.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv.317B (13,70m2) - Poliklinika Karlova Vesdo 7.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - skladové priestory v DB1 (70m2) -SOŠE Rybničná 59, BAdo 6.8.2020.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -kuchyňa, garáž, zastrešené parkovacie státie, jedáleň- SOŠ Vranovská 4, Bratislavado 10.07.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. 3018,3020,3021,3023,3013,3048-SOŠ polygrafická, Bratislavado 31.7.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP „garáž –F020“ s plochou 20,15 m2 – GAUDEAMUSdo 13.7.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-telocvičňa(292m2)-SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BAdo 10.07.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - bazén - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BAdo 17.07.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-bufet(71,83 m²) - Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,Bratislavado 9.7.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miest.č. 43 o výmere 8,70m2 -SOŠ Samuela Jurkoviča, Bratislavado 8.7.2020 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy časť nehnuteľného majetku stavby Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo25. júna 2020 do 24:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - prevádzkovanie archívu o výmere 7 m2 -Poliklinika Karlova Ves24.06.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - prevádzkovanie kancelárie o výmere 21,75 m2 -Poliklinika Karlova Ves24.06.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kabinet B02 (21,23m2) určený na archiváciu alebo sklad dokum.-OA Dudova 4, BADo 2.6.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému užívateľovi do správy. 23. mája 2020 do 24:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„G017“ s plochou 30,79 m2 – GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, BA2. 6. 2020 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„G122“ s plochou 21,08 m2 – GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, BA2. 6. 2020 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie ovyhlásení obchodnej verejnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu časti majetku zvereného do správy vyhlasovateľa. 14.05.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-učebňa č. 15, 16, kabinet pre učiteľa, priestory 2 šatní -Gymnázium Hubeného 2313.3. 2020 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa - Poliklinika Karlova Vesdo 11.03.2020 do 12:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – miest.č. dv. 317,317A a 318 o výmere 49,68 m2 -Poliklinika Karlova Ves11.3. 2020 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestn. č.6(220,00 m2)-Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 6,BA24.2. 2020 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – G znizene prizemie G023 kancelaria – Gaudeamus25.2. 2020 do 13.00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-telocvičňa školy s príslušenstvom – Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava20.2. 2020 do 14.00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- časť dielne praktického vyučovania-kovoobrábanie – SOŠ technická, Vranovská 4,Bratislava12.2. 2020 do 16.00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- časť dielne praktického vyučovania-kovoobrábanie – SOŠ technická, Vranovská 4,Bratislava12.2. 2020 do 16.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-znížené prízemie-G023 (21,06 m2) +spoločné priestory (7,07 m2)-Gaudeamus.21.2. 2020 do 11.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„G120 a G121“ s plochou 41,28 m2 – GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.21.2. 2020 do 11.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„F 109“ s plochou 12,51 m2 – GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.21.2. 2020 do 11.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – Objekt „Stará dielňa“ o celkovej výmere 236,81 m2 – SOŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 BA17.2. 2020 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – C0-01 s celkovou plochou 64,80 m2 – SOŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA29.1.2020 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -miestnosť C0-04 s celkovou plochou 17,08 – SOŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA29.1.2020 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa18.1.2020 14.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na výber navrhovatel’a na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu majetku vyhlasovateI’a. Predmetom predaja je nehnutel’ný majetok vedený okresným úradom Pezinok.17.1.2020 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy – Stredná odborná škola dopravná – 6 miestností na prízemí budovy dielní praktického vyučovania o celkovej výmere 200,32 m2.10.1.2020 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – nebytové priestory v školskom internáte- SOŠ Pezinok7.1.2020 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa (636m2) a šatňa (17,93m2) – Gymnázium Malacky10.1.2021 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – sklad (miestnosť č. 004) o výmere 14,56 m2 -Poliklinika Karlova Ves, Bratislava12. 12. 2019 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytové priestory na skladovanie o výmere 75,6 m2-SOŠ beauty služieb, Račianska 5, BA2. 12. 2019 do 00:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor na prízemí o výmere 10,56m2 – SPŠ Dopravná, Kvačalova 20, BA13. 12. 2019 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-telocvičňa v mimoškolskom pavilóne s plochou 423 m2 -Gymnázium Ivana Horvátha 14, BA21. 11. 2019 do 14.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom telocvične o výmere 520 m2- SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – bufet školy s plochou 5,6 m² – Gymnázium Hubeného 23 Bratislava4. októbra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa školy s príslušenstvom o výmere 423 m2-Gymnázium Ivana Horvátha, BA4. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – hala o výmere 463 m2 – SOŠ chemická, Bratislava1. októbra 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-kanc.č. 606(52,59 m2),kanc.č.607(24,76 m2), kanc.č. 608 (24,76 m2)-SOŠ polygr.,Račianska 190,Bratislava15. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – veľká (291 m2) a malá (146 m2) telocvičňa -SOŠ Pedagogická, Bullova 2, BA16. septembra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária a spoločný priestor -celková plocha na prenájom 21,49 m2 -Gaudeamus,Bratislava18. septembra 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miest.č. v. 317 a 318 na 3. posch. pavilónu dospelých,o výmere 38,38m2- Poliklinika Karlova Ves11. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 18 o výmere 25 m2-Gymnázium Antona Bernoláka Senec6. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 608 m2 – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA10. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor – 3 dráhový bazén s príslušenstvom – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 3530. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania – účel nájmu – prevádzkovanie kancelárie na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava28. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel nájmu- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia (35,17 m2) na Poliklinike Karlova Ves27. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosti C1-06 s plochou 13,05 m2(II.nadz.podlažie)-SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA23. augusta 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 292,00 m2 -SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA28. augusta 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- miest.č.1.3,1.6,1.7a1.8+časť súčasnej vstupnej haly (max.125m2) -Poliklinika Karlova Ves06. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 6 nápojových automatov na 1.,2.,3. a 4.poschodí a na prízemí – Poliklinika Karlova Ves20. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – časť dielne praktického vyučovania v celkovej ploche 94,41 m2 – SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava19. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Velká telocvičňa 285,5 m2, Malá telocvičňa 105,8 m2 -Gymnázium J. Papánka15. augusta 2019, 13:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 30 izieb,spoločné sociálne zariadenie,chodba,spolu 900m2-SOŠ inf.technológií Bratislava5. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.117 na 1.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 18,63m2- Poliklin. Karlova Ves1. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestn. č.20,21,22,23,24,25,26 a 27na 1.poschodí, o výmere 122,83m2-Poliklinika Karlova Ves30. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -automat potravinový a nápojový (2m2) -doba neurčitá – Poliklinika Karlova Ves23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária + spoločný priestor o výmere 40,89 m2- Gaudeamus Bratislava22. júla 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – potravinový a nápojový automat (2m2) – doba určitá -Poliklinika Karlova Ves 23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -miestnosť pri telocvični na prízemí o celkovej rozlohe 15 m2 (bufet) – OA Račianska 107, Bratislava23. júla 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Pozemok 10m2 za účelom umiestnenia reklamných zariadení – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava12. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestnosť č.20,21,22,23,24,25,26 a 27 na 1.posch.(122,8m2)Poliklinika Karlova Ves27. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- telocvičňa s príslušenstvom (šatňa, umyváreň, chodba) o celkovej výmere 520,- m2- S1. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 80m2-SOŠ elektrotech., Rybničná 59, BA21. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – miestnosti školského internátu -SOŠ Pezinok24. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miestnosť č. 59 o celkovej výmere 18m2 – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava18. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 72 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA19. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27 na 1. poschodí, o výmere 122,83 m2-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch.pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba neurč.) -Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch. pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba určitá)-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 128 a 128B na 1. posch. pavilónu dospelých, o výmere 34,94m2-Poliklinika Karlova Ves5. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel-prevádzkovanie vlastného predajného stánku so sortimentom zdravotníckej obuvi…Poliklinika Karlova Ves, Bratislava31. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-nebytové priestory v suteréne bloku B2-Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 36 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA 24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 48 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 55 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-časť strechy budovy šk. internátu na Vranovskej č.2(22m2)-SOŠ technická, Vranovská 4, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- Miestnosti č.305 až 310 – kancelárie o celkovej rozlohe 120,5 m2- SOŠ, Ivanská cesta 21,BA20. mája 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku nebytové priestory (331,72m2) a spoločné priestory (520,72m2)- SOŠ, Myslenická 1, Pezinok20. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. dv.425 na 4.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 21,75m2 Poliklinika Karlova Ves15. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 40 m2-SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA02. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 418, 419, 420, 420A a 420B na 4. poschodí (77,46m2) – Poliklinika Karlova Ves, BA30. apríla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v ŠI SOŠ Pezinok30. apríla 2019
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – nebytové priestory budovy E na 2. poschodí o výmere 440,13 m2 – DSS ROSA29. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – prevádzkovanie 4 nápojových automatov na teplé nápoje (4,00 m2) – Poliklinika Karlova Ves, Bratislava23. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom telocvične o výmere 520 m2- SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – bufet školy s plochou 5,6 m² – Gymnázium Hubeného 23 Bratislava4. októbra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa školy s príslušenstvom o výmere 423 m2-Gymnázium Ivana Horvátha, BA 4. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – hala o výmere 463 m2 – SOŠ chemická, Bratislava 1. októbra 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-kanc.č. 606(52,59 m2),kanc.č.607(24,76 m2), kanc.č. 608 (24,76 m2)-SOŠ polygr.,Račianska 190,Bratislava15. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – veľká (291 m2) a malá (146 m2) telocvičňa -SOŠ Pedagogická, Bullova 2, BA16. septembra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária a spoločný priestor -celková plocha na prenájom 21,49 m2 -Gaudeamus,Bratislava18. septembra 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miest.č. v. 317 a 318 na 3. posch. pavilónu dospelých,o výmere 38,38m2- Poliklinika Karlova Ves11. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 18 o výmere 25 m2-Gymnázium Antona Bernoláka Senec6. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 608 m2 – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA10. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor – 3 dráhový bazén s príslušenstvom – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 3530. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania – účel nájmu – prevádzkovanie kancelárie na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava28. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel nájmu- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia (35,17 m2) na Poliklinike Karlova Ves27. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosti C1-06 s plochou 13,05 m2(II.nadz.podlažie)-SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA23. augusta 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 292,00 m2 -SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA28. augusta 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- miest.č.1.3,1.6,1.7a1.8+časť súčasnej vstupnej haly (max.125m2) -Poliklinika Karlova Ves06. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 6 nápojových automatov na 1.,2.,3. a 4.poschodí a na prízemí – Poliklinika Karlova Ves20. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – časť dielne praktického vyučovania v celkovej ploche 94,41 m2 – SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava19. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Velká telocvičňa 285,5 m2, Malá telocvičňa 105,8 m2 -Gymnázium J. Papánka15. augusta 2019, 13:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 30 izieb,spoločné sociálne zariadenie,chodba,spolu 900m2-SOŠ inf.technológií Bratislava5. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.117 na 1.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 18,63m2- Poliklin. Karlova Ves 1. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestn. č.20,21,22,23,24,25,26 a 27na 1.poschodí, o výmere 122,83m2-Poliklinika Karlova Ves30. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -automat potravinový a nápojový (2m2) -doba neurčitá – Poliklinika Karlova Ves23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária + spoločný priestor o výmere 40,89 m2- Gaudeamus Bratislava22. júla 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – potravinový a nápojový automat (2m2) – doba určitá -Poliklinika Karlova Ves23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -miestnosť pri telocvični na prízemí o celkovej rozlohe 15 m2 (bufet) – OA Račianska 107, Bratislava 23. júla 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Pozemok 10m2 za účelom umiestnenia reklamných zariadení – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava12. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestnosť č.20,21,22,23,24,25,26 a 27 na 1.posch.(122,8m2) Poliklinika Karlova Ves27. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- telocvičňa s príslušenstvom (šatňa, umyváreň, chodba) o celkovej výmere 520,- m2- S 1. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 80m2-SOŠ elektrotech., Rybničná 59, BA21. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – miestnosti školského internátu -SOŠ Pezinok24. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miestnosť č. 59 o celkovej výmere 18m2 – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava18. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 72 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA19. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27 na 1. poschodí, o výmere 122,83 m2-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch.pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba neurč.) -Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch. pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba určitá)-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 128 a 128B na 1. posch. pavilónu dospelých, o výmere 34,94m2-Poliklinika Karlova Ves5. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel-prevádzkovanie vlastného predajného stánku so sortimentom zdravotníckej obuvi…Poliklinika Karlova Ves, Bratislava31. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-nebytové priestory v suteréne bloku B2-Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 36 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA 24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 48 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 55 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-časť strechy budovy šk. internátu na Vranovskej č.2(22m2)-SOŠ technická, Vranovská 4, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- Miestnosti č.305 až 310 – kancelárie o celkovej rozlohe 120,5 m2- SOŠ, Ivanská cesta 21,BA20. mája 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku nebytové priestory (331,72m2) a spoločné priestory (520,72m2)- SOŠ, Myslenická 1, Pezinok20. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. dv.425 na 4.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 21,75m2 Poliklinika Karlova Ves15. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 40 m2-SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA02. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 418, 419, 420, 420A a 420B na 4. poschodí (77,46m2) – Poliklinika Karlova Ves, BA30. apríla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v ŠI SOŠ Pezinok30. apríla 2019
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – nebytové priestory budovy E na 2. poschodí o výmere 440,13 m2 – DSS ROSA29. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – prevádzkovanie 4 nápojových automatov na teplé nápoje (4,00 m2) – Poliklinika Karlova Ves, Bratislava23. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa26.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa19.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu vlastníckeho práva majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného vyhlasovateľovi do správy31.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu