Úvod Otvorená župa Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

Názov obchodnej verejnej súťažeLehota predloženia návrhuStav obchodnej verejnej súťažePríloha
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kanc. C0-02 (64,8m2) a kanc. C0-03 (12,6m2) - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bado 12.10.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv. 404, o celkovej výmere 21,80 m2 -Poliklinika Karlova Ves7.10.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. dv. 51, 52, 52A a 52B (48,26m2) - Poliklinika Karlova Ves08.10.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária C0-07 (64,8m2) - SPŠ elektrotechnická, Hálova, BA29.9.2020 do 10.00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebyt. priestor (359m2) I.posch - SOŠ techn.a rem., Ivanská cesta21, BA25.9.2020 do 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv. 004, o celkovej výmere 14,56 m2 -Poliklinika Karlova Vesdo 4.9.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - telocvičňa (608 m2) + krytá plaváreň - SOŠ HSaO, Na pántoch, Bratislavado 2.9.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - nebyt. priestory na 1.p. (359m2)-SOŠ technol.a remesiel, Ivanská cesta 21, BA31.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenechanie majetku BSK do užívania formou nájomnej zmluvy je časť nehnuteľného majetku - domu súpisného čísla 3392, postaveného na pozemku parcelného čísla 2574/1, konkrétne nebytové priestory, nachádzajúceho sa na Mokrohájskej ceste č. 3 v Bratislave 24. 8. 2020 do 11:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - časť jedálne (2m2) - automaty - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BAdo 19.08.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv.317B (13,70m2) - Poliklinika Karlova Vesdo 7.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - skladové priestory v DB1 (70m2) -SOŠE Rybničná 59, BAdo 6.8.2020.PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -kuchyňa, garáž, zastrešené parkovacie státie, jedáleň- SOŠ Vranovská 4, Bratislavado 10.07.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosti č. 3018,3020,3021,3023,3013,3048-SOŠ polygrafická, Bratislavado 31.7.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP „garáž –F020“ s plochou 20,15 m2 – GAUDEAMUSdo 13.7.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-telocvičňa(292m2)-SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BAdo 10.07.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - bazén - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BAdo 17.07.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-bufet(71,83 m²) - Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,Bratislavado 9.7.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miest.č. 43 o výmere 8,70m2 -SOŠ Samuela Jurkoviča, Bratislavado 8.7.2020 10:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy časť nehnuteľného majetku stavby Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo25. júna 2020 do 24:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - prevádzkovanie archívu o výmere 7 m2 -Poliklinika Karlova Ves24.06.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - prevádzkovanie kancelárie o výmere 21,75 m2 -Poliklinika Karlova Ves24.06.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kabinet B02 (21,23m2) určený na archiváciu alebo sklad dokum.-OA Dudova 4, BADo 2.6.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému užívateľovi do správy. 23. mája 2020 do 24:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„G017“ s plochou 30,79 m2 – GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, BA2. 6. 2020 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„G122“ s plochou 21,08 m2 – GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, BA2. 6. 2020 do 11:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie ovyhlásení obchodnej verejnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu časti majetku zvereného do správy vyhlasovateľa. 14.05.2020 do 12:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-učebňa č. 15, 16, kabinet pre učiteľa, priestory 2 šatní -Gymnázium Hubeného 2313.3. 2020 do 14:00PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa - Poliklinika Karlova Vesdo 11.03.2020 do 12:00 PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – miest.č. dv. 317,317A a 318 o výmere 49,68 m2 -Poliklinika Karlova Ves11.3. 2020 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestn. č.6(220,00 m2)-Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 6,BA24.2. 2020 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – G znizene prizemie G023 kancelaria – Gaudeamus25.2. 2020 do 13.00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-telocvičňa školy s príslušenstvom – Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava20.2. 2020 do 14.00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- časť dielne praktického vyučovania-kovoobrábanie – SOŠ technická, Vranovská 4,Bratislava12.2. 2020 do 16.00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- časť dielne praktického vyučovania-kovoobrábanie – SOŠ technická, Vranovská 4,Bratislava12.2. 2020 do 16.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-znížené prízemie-G023 (21,06 m2) +spoločné priestory (7,07 m2)-Gaudeamus.21.2. 2020 do 11.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„G120 a G121“ s plochou 41,28 m2 – GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.21.2. 2020 do 11.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP –„F 109“ s plochou 12,51 m2 – GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.21.2. 2020 do 11.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – Objekt „Stará dielňa“ o celkovej výmere 236,81 m2 – SOŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 BA17.2. 2020 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – C0-01 s celkovou plochou 64,80 m2 – SOŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA29.1.2020 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP -miestnosť C0-04 s celkovou plochou 17,08 – SOŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA29.1.2020 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa18.1.2020 14.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na výber navrhovatel’a na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu majetku vyhlasovateI’a. Predmetom predaja je nehnutel’ný majetok vedený okresným úradom Pezinok.17.1.2020 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy – Stredná odborná škola dopravná – 6 miestností na prízemí budovy dielní praktického vyučovania o celkovej výmere 200,32 m2.10.1.2020 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – nebytové priestory v školskom internáte- SOŠ Pezinok7.1.2020 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa (636m2) a šatňa (17,93m2) – Gymnázium Malacky10.1.2021 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – sklad (miestnosť č. 004) o výmere 14,56 m2 -Poliklinika Karlova Ves, Bratislava12. 12. 2019 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytové priestory na skladovanie o výmere 75,6 m2-SOŠ beauty služieb, Račianska 5, BA2. 12. 2019 do 00:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor na prízemí o výmere 10,56m2 – SPŠ Dopravná, Kvačalova 20, BA13. 12. 2019 do 12.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-telocvičňa v mimoškolskom pavilóne s plochou 423 m2 -Gymnázium Ivana Horvátha 14, BA21. 11. 2019 do 14.00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom telocvične o výmere 520 m2- SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – bufet školy s plochou 5,6 m² – Gymnázium Hubeného 23 Bratislava4. októbra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa školy s príslušenstvom o výmere 423 m2-Gymnázium Ivana Horvátha, BA4. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – hala o výmere 463 m2 – SOŠ chemická, Bratislava1. októbra 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-kanc.č. 606(52,59 m2),kanc.č.607(24,76 m2), kanc.č. 608 (24,76 m2)-SOŠ polygr.,Račianska 190,Bratislava15. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – veľká (291 m2) a malá (146 m2) telocvičňa -SOŠ Pedagogická, Bullova 2, BA16. septembra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária a spoločný priestor -celková plocha na prenájom 21,49 m2 -Gaudeamus,Bratislava18. septembra 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miest.č. v. 317 a 318 na 3. posch. pavilónu dospelých,o výmere 38,38m2- Poliklinika Karlova Ves11. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 18 o výmere 25 m2-Gymnázium Antona Bernoláka Senec6. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 608 m2 – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA10. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor – 3 dráhový bazén s príslušenstvom – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 3530. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania – účel nájmu – prevádzkovanie kancelárie na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava28. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel nájmu- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia (35,17 m2) na Poliklinike Karlova Ves27. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosti C1-06 s plochou 13,05 m2(II.nadz.podlažie)-SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA23. augusta 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 292,00 m2 -SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA28. augusta 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- miest.č.1.3,1.6,1.7a1.8+časť súčasnej vstupnej haly (max.125m2) -Poliklinika Karlova Ves06. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 6 nápojových automatov na 1.,2.,3. a 4.poschodí a na prízemí – Poliklinika Karlova Ves20. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – časť dielne praktického vyučovania v celkovej ploche 94,41 m2 – SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava19. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Velká telocvičňa 285,5 m2, Malá telocvičňa 105,8 m2 -Gymnázium J. Papánka15. augusta 2019, 13:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 30 izieb,spoločné sociálne zariadenie,chodba,spolu 900m2-SOŠ inf.technológií Bratislava5. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.117 na 1.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 18,63m2- Poliklin. Karlova Ves1. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestn. č.20,21,22,23,24,25,26 a 27na 1.poschodí, o výmere 122,83m2-Poliklinika Karlova Ves30. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -automat potravinový a nápojový (2m2) -doba neurčitá – Poliklinika Karlova Ves23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária + spoločný priestor o výmere 40,89 m2- Gaudeamus Bratislava22. júla 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – potravinový a nápojový automat (2m2) – doba určitá -Poliklinika Karlova Ves 23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -miestnosť pri telocvični na prízemí o celkovej rozlohe 15 m2 (bufet) – OA Račianska 107, Bratislava23. júla 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Pozemok 10m2 za účelom umiestnenia reklamných zariadení – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava12. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestnosť č.20,21,22,23,24,25,26 a 27 na 1.posch.(122,8m2)Poliklinika Karlova Ves27. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- telocvičňa s príslušenstvom (šatňa, umyváreň, chodba) o celkovej výmere 520,- m2- S1. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 80m2-SOŠ elektrotech., Rybničná 59, BA21. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – miestnosti školského internátu -SOŠ Pezinok24. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miestnosť č. 59 o celkovej výmere 18m2 – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava18. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 72 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA19. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27 na 1. poschodí, o výmere 122,83 m2-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch.pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba neurč.) -Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch. pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba určitá)-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 128 a 128B na 1. posch. pavilónu dospelých, o výmere 34,94m2-Poliklinika Karlova Ves5. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel-prevádzkovanie vlastného predajného stánku so sortimentom zdravotníckej obuvi…Poliklinika Karlova Ves, Bratislava31. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-nebytové priestory v suteréne bloku B2-Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 36 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA 24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 48 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 55 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-časť strechy budovy šk. internátu na Vranovskej č.2(22m2)-SOŠ technická, Vranovská 4, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- Miestnosti č.305 až 310 – kancelárie o celkovej rozlohe 120,5 m2- SOŠ, Ivanská cesta 21,BA20. mája 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku nebytové priestory (331,72m2) a spoločné priestory (520,72m2)- SOŠ, Myslenická 1, Pezinok20. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. dv.425 na 4.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 21,75m2 Poliklinika Karlova Ves15. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 40 m2-SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA02. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 418, 419, 420, 420A a 420B na 4. poschodí (77,46m2) – Poliklinika Karlova Ves, BA30. apríla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v ŠI SOŠ Pezinok30. apríla 2019
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – nebytové priestory budovy E na 2. poschodí o výmere 440,13 m2 – DSS ROSA29. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – prevádzkovanie 4 nápojových automatov na teplé nápoje (4,00 m2) – Poliklinika Karlova Ves, Bratislava23. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom telocvične o výmere 520 m2- SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – bufet školy s plochou 5,6 m² – Gymnázium Hubeného 23 Bratislava4. októbra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa školy s príslušenstvom o výmere 423 m2-Gymnázium Ivana Horvátha, BA 4. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – hala o výmere 463 m2 – SOŠ chemická, Bratislava 1. októbra 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-kanc.č. 606(52,59 m2),kanc.č.607(24,76 m2), kanc.č. 608 (24,76 m2)-SOŠ polygr.,Račianska 190,Bratislava15. októbra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – veľká (291 m2) a malá (146 m2) telocvičňa -SOŠ Pedagogická, Bullova 2, BA16. septembra 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária a spoločný priestor -celková plocha na prenájom 21,49 m2 -Gaudeamus,Bratislava18. septembra 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miest.č. v. 317 a 318 na 3. posch. pavilónu dospelých,o výmere 38,38m2- Poliklinika Karlova Ves11. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 18 o výmere 25 m2-Gymnázium Antona Bernoláka Senec6. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 608 m2 – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA10. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor – 3 dráhový bazén s príslušenstvom – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 3530. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania – účel nájmu – prevádzkovanie kancelárie na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava28. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel nájmu- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia (35,17 m2) na Poliklinike Karlova Ves27. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosti C1-06 s plochou 13,05 m2(II.nadz.podlažie)-SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA23. augusta 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – telocvičňa o výmere 292,00 m2 -SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA28. augusta 2019, 15:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- miest.č.1.3,1.6,1.7a1.8+časť súčasnej vstupnej haly (max.125m2) -Poliklinika Karlova Ves06. septembra 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 6 nápojových automatov na 1.,2.,3. a 4.poschodí a na prízemí – Poliklinika Karlova Ves20. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – časť dielne praktického vyučovania v celkovej ploche 94,41 m2 – SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava19. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Velká telocvičňa 285,5 m2, Malá telocvičňa 105,8 m2 -Gymnázium J. Papánka15. augusta 2019, 13:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – 30 izieb,spoločné sociálne zariadenie,chodba,spolu 900m2-SOŠ inf.technológií Bratislava5. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.117 na 1.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 18,63m2- Poliklin. Karlova Ves 1. augusta 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestn. č.20,21,22,23,24,25,26 a 27na 1.poschodí, o výmere 122,83m2-Poliklinika Karlova Ves30. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -automat potravinový a nápojový (2m2) -doba neurčitá – Poliklinika Karlova Ves23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – kancelária + spoločný priestor o výmere 40,89 m2- Gaudeamus Bratislava22. júla 2019, 11:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – potravinový a nápojový automat (2m2) – doba určitá -Poliklinika Karlova Ves23. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku -miestnosť pri telocvični na prízemí o celkovej rozlohe 15 m2 (bufet) – OA Račianska 107, Bratislava 23. júla 2019, 14:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – Pozemok 10m2 za účelom umiestnenia reklamných zariadení – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava12. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-miestnosť č.20,21,22,23,24,25,26 a 27 na 1.posch.(122,8m2) Poliklinika Karlova Ves27. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP- telocvičňa s príslušenstvom (šatňa, umyváreň, chodba) o celkovej výmere 520,- m2- S 1. júla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 80m2-SOŠ elektrotech., Rybničná 59, BA21. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP – miestnosti školského internátu -SOŠ Pezinok24. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – miestnosť č. 59 o celkovej výmere 18m2 – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava18. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 72 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA19. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27 na 1. poschodí, o výmere 122,83 m2-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch.pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba neurč.) -Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-miestnosť č.dv.326 na 3.posch. pavilónu dospelých,o výmere 13,42m2 (doba určitá)-Poliklinika Karlova Ves6. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 128 a 128B na 1. posch. pavilónu dospelých, o výmere 34,94m2-Poliklinika Karlova Ves5. júna 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy – účel-prevádzkovanie vlastného predajného stánku so sortimentom zdravotníckej obuvi…Poliklinika Karlova Ves, Bratislava31. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-nebytové priestory v suteréne bloku B2-Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 36 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA 24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 48 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – skladové priestory o výmere 55 m2 – SOŠ elektrotechnická, Rybničká 59, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-časť strechy budovy šk. internátu na Vranovskej č.2(22m2)-SOŠ technická, Vranovská 4, BA24. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- Miestnosti č.305 až 310 – kancelárie o celkovej rozlohe 120,5 m2- SOŠ, Ivanská cesta 21,BA20. mája 2019, 10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku nebytové priestory (331,72m2) a spoločné priestory (520,72m2)- SOŠ, Myslenická 1, Pezinok20. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku-miestnosť č. dv.425 na 4.poschodí pavilónu dospelých,o výmere 21,75m2 Poliklinika Karlova Ves15. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku-skladové priestory v DB1 o celkovej výmere 40 m2-SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA02. mája 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku -miestnosti č. dv. 418, 419, 420, 420A a 420B na 4. poschodí (77,46m2) – Poliklinika Karlova Ves, BA30. apríla 2019, 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v ŠI SOŠ Pezinok30. apríla 2019
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – nebytové priestory budovy E na 2. poschodí o výmere 440,13 m2 – DSS ROSA29. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie NZ za účelom prenájmu majetku – prevádzkovanie 4 nápojových automatov na teplé nápoje (4,00 m2) – Poliklinika Karlova Ves, Bratislava23. apríla 2019 do 12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa26.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa19.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu vlastníckeho práva majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného vyhlasovateľovi do správy31.8.2020PrebiehajúceStiahnuť prílohu