Časť cyklotrasy Jurava bude 10. a 11.4. uzavretá. Dôvodom je prepojenie diaľnic D1/D4

2167
Cyklotrasa Jurava a rozšírenie diaľnice D

V rámci pokračujúcich stavebných prác na prepojení diaľnic D1/D4 je opäť potrebné dočasne uzavrieť cyklotrasu Jurava na dva dni, konkrétne v termíne od 10. apríla 2024 do 11. apríla 2024. Táto uzávera je nevyhnutná kvôli montáži prefabrikovaných nosníkov, ktoré sú kľúčové pre pokračovanie prác.

Práce ponad cyklotrasu budú prebiehať s vysokým dôrazom na bezpečnostné štandardy.

Počas nasledujúcich týždňov bude pravdepodobne potrebné ďalšie dočasné uzatvorenie cyklotrasy. O všetkých termínoch a potrebných informáciách vás budeme včas a priebežne informovať. Pre viac informácií sledujte naše stránky a aktualizácie.