Cyklotrasa Jurava bude opäť uzatvorená. A to v dňoch 29.4. –  2.5. 2024

2959
Cyklotrasa Jurava a rozšírenie diaľnice D

Zhotoviteľ stavby informuje o zahájení montáže prefabrikovaných nosníkov nad cyklotrasou Jurava, ktorá začne 29. apríla 2024.

Z dôvodu bezpečnosti bude cyklotrasa uzavretá od 29.4.2024 do 2.5.2024. Ďalšie uzávery cyklotrasy sú plánované v nasledujúcich týždňoch, presné termíny Vám budú upresnené.

Práce ponad cyklotrasu budú prebiehať s vysokým dôrazom na bezpečnostné štandardy.

Počas nasledujúcich týždňov bude pravdepodobne potrebné ďalšie dočasné uzatvorenie cyklotrasy. O všetkých termínoch a potrebných informáciách vás budeme včas a priebežne informovať. Pre viac informácií sledujte naše stránky a aktualizácie.