Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT IV, 20.septembra 2022, online

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT IV, 20.septembra 2022, online

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT IV, 20.septembra 2022, online

Po viac ako troch rokoch príprav schválila Európska komisia 27. júla 2022 program Interact IV a umožnila tak prvé oficiálne zasadnutie monitorovacieho výboru, ktoré sa má podľa nariadení EÚ konať najneskôr tri mesiace po schválení. Stretnutie sa uskutočnilo online 20. septembra 2022 v rámci francúzskeho predsedníctva, predsedala Christina Bezes-Feldmeyer.

Zasadnutie sa venovalo dokumentom, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný štart programu Interact IV 1.decembra 2022

Ako prvý prediskutovali členovia aktualizovaný návrh rokovacieho poriadku pre monitorovací výbor Interact IV. Po zapracovaní viacerých formálnych pripomienok bol návrh schválený.

Ďalšie dva body sa venovali pravidlám oprávnenosti výdavkov a Strategic Implementation Paper. Oba dokumenty boli už niekoľkokrát prediskutované a schválené s drobnými pripomienkami. Zároveň  členovia monitorovacieho výboru požiadali riadiaci orgán, aby pripravil na nasledujúce zasadnutie návrh dokumentu, ktorý bude upravovať tvorenie a členstvo v pracovných skupinách a sieťach, ktoré Interact spravuje.

Posledným, ale mimoriadne dôležitým bodom bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtov pre všetkých piatich prijímateľov v rámci programu Interact. Návrhu predchádzala viac ako rok trvajúca diskusia všetkých zainteresovaných subjektov a návrh je výsledkom uvedených rokovaní. Tak ako v minulosti, implementácia aktivít bude pravidelne monitorovaná a v prípade, ak niektorý prijímateľ nebude schopný riadne čerpať, monitorovací výbor presunie neminuté prostriedky ostatným prijímateľom, ktorí prevezmú aj realizáciu predmetných aktivít.

  1. stretnutie programovacieho výboru sa uskutoční už po spustení aktivít Interact IV a bude sa konať 16. decembra 2022 v Paríži vo Francúzsku.
Prejsť na obsah