XII. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 21.6.2024

613
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Pred letom župní poslanci rokovali o založení neziskovej organizácie „Ekocentrum Čunovo, n.o.“, ale aj záverečnom účte BSK za rok 2023.

Na programe bol návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách BSK na roky 2023 – 2026 a poslanci sa zaoberali aj správou o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Záznam zo zasadnutia si môžete pozrieť tu: