Mimoriadne Zastupiteľstvo BSK 15. mája 2024

324
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Dňa 15. mája 2024 (streda) o 9:00 hod. sa bude konať XI. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
  2. Návrh na vyhlásenie prebytočného majetku a obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, v areáli strednej školy nachádzajúcej sa na ul. Na pántoch – druhé kolo obchodnej verejnej súťaže.
  3. Návrh na schválenie zmeny v Zriaďovacej listine OKŠ-006/2002 zo dňa 01.04.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.10.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 31.01.2024 príspevkovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica č. 20, Modra.
  4. Interpelácie
  5. Rôzne

Záznam z rokovania si môžete pozrieť tu:

Materiály na rokovanie zastupiteľstva nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.