Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

924

VII. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 10.11.2023

Na programe bola Bratislavská regionálna dotačná schéma, ale poslanci rokovali aj o Regionálnom akčnom pláne BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2024 – 2026. Rovnako schválili aj návrh na predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK na roky 2018 – 2023. Poslanci tiež vymenovali riaditeľa Centra sociálnych služieb SIBÍRKA a riaditeľky Polikliniky Karlova Ves.

Termín: piatok 10. 11. 2023 o 9:00 hodine
Miesto: Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava

Materiály sú dostupné kliknutím NA TENTO ODKAZ.

Poslanecký sľub zložil nový poslanec – Polat Elalmis, ktorý nastúpil po Lucii Plavákovej. Tá sa vzdala mandátu župnej poslankyne po tom, ako bola zvolená za poslankyňu NR SR.