Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie

Poslanecké komisie

Komisie Zastupiteľstva BSK

Zasadnutia komisií v roku 2024

27. – 29. máj 2024

Spoločné rokovanie Komisií Z BSK 13. mája 2024

11. – 13. marec 2024

22. – 24. január 2024

Zasadnutia komisií v roku 2023

20. – 22. november 2023

16. – 18. október 2023

4. – 6. september 2023

29. – 31. máj 2023

24. – 26. apríl 2023

Spoločné rokovanie komisií Z BSK 20. marca 2023

6. – 8. marec 2023

9. – 11. január 2023

Zasadnutia komisií v roku 2022

15. – 17. august 2022

Spoločné rokovanie komisií z BSK 20.06.2022

30. máj – 1. jún 2022

Spoločné rokovanie komisií Z BSK 04.04.2022

14. – 16. marec 2022

17. – 19. január 2022

Zasadnutia komisií v roku 2021

22. – 24. november 2021

4. – 6. október 2021

16. – 18. august 2021

4. jún – Komisia kultúry

4. jún 2021 – SPOLOČNÉ ROKOVANIE KOMISIÍ Z BSK

2. jún 2021 – SPOLOČNÉ ROKOVANIE KOMISIÍ Z BSK

17. – 19. máj 2021

15. – 17. marec 2021

15. marec 2021 – SPOLOČNÁ KOMISIA RSC BSK

18. – 20. január 2021

13. január 2021

Zasadnutia komisií v roku 2020

14. máj 2020

8. – 10. jún 2020

24. – 26. august 2020

19. – 21. október 2020

23. – 25. november 2020

Zasadnutia komisií v roku 2019

21. – 23. január 2019

11. – 13. marec 2019

27. – 29. máj 2019

2. – 4. september 2019

21. – 23. október 2019

25. – 27. november 2019

Zasadnutia komisií v roku 2018

8. – 10. január 2018

18. – 21. február 2018

9. – 11. apríl 2018

21. – 23. máj 2018

3. – 5. september 2018

22. – 24. október 2018

26. – 28. november 2018

Zasadnutia komisií v roku 2017

Január 2017

Marec 2017

Apríl 2017

Jún 2017

September 2017

Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva BSK

 

Zloženie komisií

Mandátová komisia

Finančná komisia

Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Komisia dopravy

Komisia školstva, mládeže a športu

Komisia zdravotníctva

Komisia sociálnych vecí

Komisia kultúry

Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Dotačná komisia

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah