Komisia kultúry

Komisia kultúry

predseda:
Oliver Solga

členovia:
Jakub Badrna
Marek Machata
Tünde Neszméri
Juraj Petrakovič
Lucia Plaváková
Jozef Savkuliak
Soňa Svoreňová
Juraj Štekláč
Lucia Vidanová

Prejsť na obsah