Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 14. máj 2020

Poslanecké komisie 14. máj 2020

Poslanecké komisie 14. máj 2020

Materiály do komisií

Materiály do komisií - 14. máj 2020
352 MB

Zápisnice z rokovania komisií

Zapisnica Finančná komisia
282.3 KB
Zápisnica Komisia dopravy
336.3 KB
Zápisnica Komisia europ. záležitostí. reg. spolupráce a CR
271.5 KB
Zápisnica Komisia kultúry
147.6 KB
Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO
255.4 KB
Zápisnica Komisia zdravotníctva a soc. vecí
383.1 KB
Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu
282 KB
Zápisnica Komisia ŽP, reg. rozvoja a ÚP
155.2 KB

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na komisiách Z BSK - máj 2020
540 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah