Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 19. – 21. október 2020

Poslanecké komisie 19. – 21. október 2020

Poslanecké komisie 19. - 21. október 2020

Materiály do komisií

Materiály na rokovanie komisií Z BSK október
17.9 MB
Zmena uznesenia č. 259_2020_EIB_aktualizácia 21. 10.
124.3 KB

Zápisnice z rokovania komisií

Zapisnica Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a ÚP 21.10.2020
147.6 KB
Zápisnica Finančná komisia 21.10.2020
157.1 KB
Zápisnica Komisia dopravy 19.10.2020
229.7 KB
Zápisnica Komisia europ. zál., reg. spolupráce a cestovného ruchu 20.10.2020
362.2 KB
Zápisnica Komisia kultúry 20.10.2020
120.7 KB
Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 20.10.2020
244.4 KB
Zápisnica Komisia zdravotníctva a soc. vecí 19.10.2020
343.7 KB
Zápisnica zasadnutia Komisia majetku, investícií a VO 20.10.2020
256.9 KB

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na rokovaniach komisií Z BSK október
536.1 KB

Tabuľka zasadnutí

Tabuľka zasadnutí komisií október 2020
179.4 KB

Pozvánky na komisie

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania 21.10.2020
224.2 KB
Pozvánka Finančná komisia 21.10.2020
200.2 KB
Pozvánka Komisia dopravy 19.10.2020
225.1 KB
Pozvánka Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu 20.10.2020
224.8 KB
Pozvánka Komisia kultúry 20.10.2020
181.2 KB
Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 20.10.2020
199.9 KB
Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 20. 10. 2020
134.6 KB
Pozvánka Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 19.10. 2020
238.3 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac