Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 18. – 20. január 2021

Poslanecké komisie 18. – 20. január 2021

Poslanecké komisie 18. – 20. január 2021

Materiály do komisií

Materiály na rokovanie komisií január 2021
47.9 MB

Zápisnice z rokovania komisií

Zápisnice z rokovania komisií 18.1 – 20.1.2021

Zápisnica Finančná komisia 20.1.2021

Zápisnica Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 20.01.2021

Zápisnica Komisia európskych záležitostí, reg. spolupáce a CR 19.01.2021

Zápisnica Komisia kultúry 19.01.2021

Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 19.1.2021

Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 19.01.2021

Zápisnica Komisia dopravy 18.01.2021

Zápisnica Komisia zdravtníctva a sociálnych vecí 18.01.2021

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na rokovaniach komisií Z BSK 18-20.1.2021

Tabuľka zasadnutí

Tabuľka zasadnutí komisií január 2021

Pozvánky na komisie

Pozvánka Komisia dopravy 18.01.2021
136.5 KB
Pozvánka Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu 19.01.2021
115.2 KB
Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 19.01.2021
106.7 KB
Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 19. 01. 2021
107.7 KB
Pozvánka Komisia zdravotníctva a soc. vecí 18.01. 2021
119.1 KB
Pozvánka Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 20.01.2021
111.2 KB
Pozvánka Finančná komisia 20.01.2021
94.3 KB
Pozvánka Komisia kultury 19.01. 2021
171.3 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah