Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Komisia školstva, mládeže a športu

Komisia školstva, mládeže a športu

Komisia školstva, mládeže a športu

predseda:
Petra Hitková

členovia:
Dušan Badinský
Juraj Jánošík
Mária Kisková
Tomáš Korček
Tünde Neszméri
Martin Patoprstý
Simona Petrík
Peter Pilinský
Milan Polešenský
Oliver Solga
Jozef Tittel
Martin Zaťovič