Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

predseda:
Peter Švaral

členovia:
Dušan Badinský
Tomáš Husár
Martin Kuklovský
Tomáš Korček
Jozef Krúpa
Simona Petrík
Zuzana Schwartzová
Soňa Svoreňová
Peter Tydlitát

Prejsť na obsah