Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 24. – 26. august 2020

Poslanecké komisie 24. – 26. august 2020

Poslanecké komisie 24. – 26. august 2020

Materiály do komisií

Materiály na rokovanie komisií Z BSK august
20.8 MB

Zápisnice z rokovania komisií

Zápisnica Finančná komisia 26.08.2020
163.9 KB
Zápisnica Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 26.08.2020
158.6 KB
Zápisnica Komisia dopravy 24.08.2020
378 KB
Zápisnica Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu 25.08.2020
337.9 KB
Zápisnica Komisia kultúry 25.08.2020
126.3 KB
Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 25.08.2020
253.5 KB
Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 24.08.2020
382.2 KB
Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 25.08.2020
262.8 KB

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na rokovaniach komisií august
537.7 KB

Tabuľka zasadnutí

Tabuľka zasadnutí komisií august 2020
181.4 KB

Pozvánky na komisie

Pozvánka Komisia dopravy 24.08.2020
226.6 KB
Pozvánka Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu 25.08.2020
356 KB
Pozvánka Komisia kultúry 25.08.2020
185.1 KB
Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 25.08.2020
278.2 KB
Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 25.08.2020
138.1 KB
Pozvánka Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 24.08.2020
269.2 KB
Pozvánka Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 26.08.2020
119.6 KB
Pozvánka Finančná komisia 26.08.2020
202.8 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac