Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 13. január 2021

Poslanecké komisie 13. január 2021

Poslanecké komisie 13. január 2021

Materiály do komisií

Informácia o stave Regionálne cesty BA
169.1 KB
Materiál do komisií Z BSK - BRDS - predĺženie termínu
123 KB

Zápisnice z rokovania komisií

Zápisnica Komisia kultúry 13.01.2021
112.3 KB
Zápisnica Finančná komisia 13.1.2021
126.2 KB
Zápisnica Komisia dopravy 13.01.2021
137.1 KB
Zápisnica Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu
141.8 KB
Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 13.1.2021
130.9 KB
Zápisnica Komisia zdravotníctva a soc. vecí 13.01.2021
192 KB
Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 13.01.2021
127.5 KB
Zápisnica Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 13.01.2021
131.6 KB

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na rokovaniach komisií Z BSK 13.01.2021
204.8 KB

Pozvánky na komisie

Pozvánka Komisia dopravy 13.01.2021
121 KB
Pozvánka Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu 13.01.2021
218.3 KB
Pozvánka Komisia kultúry 13.1. 2021
170.3 KB
Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 13.1.2021
103 KB
Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 13.01.2021
101.4 KB
Pozvánka Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 13.01.2021
117.5 KB
Pozvánka Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 13.01.2021
110.8 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah