Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 23. – 25. november 2020

Poslanecké komisie 23. – 25. november 2020

Poslanecké komisie 23. - 25. november 2020

Materiály do komisií

Materiály na komisie BSK november 2020
10.3 MB
Zámer vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra BSK v areáli Patrónky
38.5 MB

Zápisnice z rokovania komisií

Zápisnica Komisia dopravy 23.11.2020
317.8 KB
Zápisnica Komisia europ. zál. reg. spolupráce a cest. ruchu 24.11.2020
272.9 KB
Zápisnica Komisia kultúry 24.11.2020
143.7 KB
Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 24.11.2020
326 KB
Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 23.11.2020
365.7 KB
Zápisnica Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a ÚP 25.11.2020
162.1 KB
Zápisnica z Komisia školstva, mládeže a športu 24.11.2020
272.7 KB
Zápisnice - spoločné rokovanie komisií 23.11.2020 - Zámer vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra BSK v areáli Patrónky
1.5 MB
Zápisnica - Finančná komisia 25.11.2020
177.5 KB

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na rokovaniach komisií Z BSK - november
199.9 KB
Účasť poslancov na spoločnom rokovaní komisií Z BSK 23.11.2020
202 KB

Tabuľka zasadnutí

Tabuľka zasadnutí komisií november 2020
180.8 KB

Pozvánky na komisie

Pozvánka Finančná komisia 25.11.2020
204.4 KB
Pozvánka Komisia dopravy 23.11.2020
224.9 KB
Pozvánka Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu
226.3 KB
Pozvánka Komisia kultúry 23.11.2020
192 KB
Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 24.11.2020
215.2 KB
Pozvánka Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 23.11. 2020
241.9 KB
Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 24. 11. 2020
137.9 KB
Pozvánka Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 25.11.2020
222.6 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah