Zápisnice – spoločné rokovanie komisií 23.11.2020 – Zámer vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra BSK v areáli Patrónky

351
Stiahnuť
Prezrieť