Mandátová komisia

Mandátová komisia

predseda:
Zuzana Schwartzová

členovia:
Peter Cmorej
Dana Čahojová
Michal Hrčka
Marek Machata
Simona Petrík
Peter Pilinský
Peter Tydlitát