Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 8. – 10. jún 2020

Poslanecké komisie 8. – 10. jún 2020

Poslanecké komisie 8. - 10. jún 2020

Materiály do komisií

Materiály na rokovania komisií jún 2020
29.6 MB

Zápisnice z rokovania komisií

Zápisnica Finančná komisia 10.6.2020
160 KB
Zápisnica Komisia dopravy 08.06.2020
333.5 KB
Zápisnica Komisia europ. záležitostí, reg. spolupráce a cestovného ruchu 09.06.2020
274.7 KB
Zápisnica Komisia kultúry 09.06.2020
138.6 KB
Zápisnica Komisia majetetku, investícií a VO 09.06.2020
250.9 KB
Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 08.06.2020
376.3 KB
Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 09.06.2020
272.1 KB
Zápisnica Komisie životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 10.06.2020
170.9 KB

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na komisiách Z BSK - jún 2020
538.9 KB

Tabuľka zasadnutí

Tabuľka zasadnutí komisií jún 2020
181 KB

Pozvánky na komisie

Pozvánka Finančná komisia 10.06.2020
202.3 KB
Pozvánka Komisia dopravy 08.06.2020
121.7 KB
Pozvánka Komisia europ. záležitostí., reg. spolupráce a CR 09.06.2020
356.3 KB
Pozvánka Komisia kultúry 09.06.2020
200.4 KB
Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 09.06.2020
201.1 KB
Pozvánka Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 08.06.2020
133.5 KB
Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 09.06.2020
85.6 KB
Pozvánka Komisia životného prostr., region. rozvoja a úz. plánovania 10.06.2020
122.2 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac