Zasadnutie zastupiteľstva 21. jún 2024

Dokumenty

Pozvánka na XII. zasadnutie Z BSK 21. 06. 2024

UZNESENIA Z BSK 33 – 63 zo dňa 21. 06. 2024

Výsledky hlasovaní z XII. zasadnutia Z BSK 21. 06. 2024

Prezenčná listina poslancov z XII. zasadnutia Z BSK 21. 06. 2024

Materiály na rokovanie vo formáte ZIP

Materialy na rokovanie Z BSK 21. 06. 2024

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uzneseni 19. marec – 30. máj 2024

02. Odpoved na interpelaciu p. Durajkovej zo dna 12. 04. 2024_odpoved

02. Odpoved na interpelaciu p. Durajkovej zo dŚa 12. 04. 2024

02. Odpoved na interpelaciu_List RU

03. Navrh na zalozenie nezisk. org_Ekocentrum Cunovo, n.o. Z BSK

03. Neziskova organizacia Ekocentrum Cunovo, n. o.

03. Statut Ekocenturm Cunovo, n.o.

03. Zakl. listina Ekocentrum Cunovo, n.o.

03. Zakladacia listina Ekocentrum Cunovo, n.o.

04. III. OVS areal Na Pantoch Z BSK

04. Priloha 1 Najom skoly a rozsah m2 pozemkov OVS

04. Priloha 2 Najom internatu a rozsah m2 pozemkov OVS

04. Priloha 3 uznesenia Vecne bremeno

04. Priloha c. 1 Prebytocny majetok BSK vyhlaseny zastupitelstvom 2023

04. Priloha c. 2 Najomne zmluvy 2023- BSK prenajimatel

04. Priloha c. 3 Najomne zmluvy 2023 – BSK najomca

04. Priloha c. 4 Uznesenie Z BSK 36_2023 z 31.03.2024

04. Priloha c. 5 Znalecky posudok Ing. Pison

04. Priloha c. 6 Vypis LV 2258 a 4265

04. Priloha c. 8 Stavebno fyzikalne a technicke posudenie stavu budovy

04. Priloha c. 9 Najomna zmluva III kolo OVS FINAL

04. Priloha c. 10 Porovnanie najmov BSK – opraveny riadok 15

05. Odpocet SMART strategie

05. Odpocet SMART strategie_stanoviska komisii

06. Odpocet AP 21. 06. 2024

07. UHK Odborne stanovisko k navrhu zaverecneho uctu za rok 2023

07. Zaverecny ucet BSK 2023_sprava auditora

07. Zaverecny ucet BSK 2023_stanoviska komisii

07. Zaverecny ucet BSK 2023_uznesenie, DS

08. Informacia o hospodareni BSK za 1. stvrtrok 2024

08. Informacia o hospodareni BSK za 1. stvrtrok 2024_stanoviska komisii

09. Hruba Borsa

09. Hruba Borsa_graficka priloha uznesenia

09. Hruba Borsa_kat. mapa

09. Hruba Borsa_LV 1211

09. Hruba Borsa_prilohy

10. Najom casti pozemku Rohoznik

11. Vecne bremeno Zavod

11. Vecne bremeno Zavod_prilohy

12. Prenajom casti pozemku Chorvatsky Grob

12. Prenajom casti pozemku Chorvatsky Grob_prilohy

13. Zmena najomcu – SOU Stara Vajnorska

13. Zmena najomcu – SOU Stara Vajnorska_prilohy

14. Zamena casti pozemku Dubravka

14. Zamena casti pozemku Dubravka_prilohy

15. Najom Malinovo

16. LV c. 5507

16. Najom telocvicne pre basketbalovy klub Slovan

16. Najom telocvicne pre basketbalovy klub Slovan_priloha

17. Detail parcely reg_ C parc_c_ 754_2

17. GP G1 504_2021

17. LV c. 1410

17. Vecne bremeno Dunajska Luzna

17. Ziadost Obec Dunajska Luzna

18. Bezodplatny prevod pozemkov Svaty Jur

19. Vecne bremeno BVS Studene

19. Vecne bremeno BVS Studene_prilohy

20. Zasady hospodarenia

20. Zasady hospodarenia_Zasady

21. Zmena uznesenia c. 12 – 2024 EURO INVEST_priloha

21. Zmena uznesenia c. 12 -2024 EURO INVEST

22. Zriadovacia listina DSSaZ Raca_prilohy

23. Vyradenie SS Malinovo, zaradenie SOS zahradnickej

23. Vyradenie SS Malinovo, zaradenie SOS zahradnickej_stanoviska komisii

24. Regionalna strategia vychovy a vzdelavania

24. Regionalna strategia vychovy a vzdelavania_stanoviska komisii

25. AP Koncepcie rozvoja sportu a mladeze

25. AP Koncepcie rozvoja sportu a mladeze_stanoviska komisii

26. Inventarizácia za rok 2023

27. Sprava o cinnosti kulturnych zariadeni 2023

28. Sprava o plneni Kocepcie envirocentier_Sprava

28. Sprava o plneni Koncepcie envirocentier

28. Sprava o plneni Koncepcie envirocentier_stanoviska komisii

29. UHK Navrh planu KC na 2. polrok 2024

30. Odvolanie p. Krúpu z clenstva komisie

31. Muzeum lodnej dopravy

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah