Zasadnutie zastupiteľstva 16. február 2024

Dokumenty

Pozvánka na IX. zasadnutie Z BSK 16. 02. 2024

Materiály na rokovanie vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 16. 02. 2024

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 1. december 2023- 31. január 2024

02. Externe zdroje financii_prehlad aktivit OSUPaRP

02. Externe zdroje financii_stanoviska komisii

02. Odpocet moznosti ziskania ext. zdrojov financii 23_24

03. Kancelaria v Bruseli_stanoviska komisii

03. Odpocet aktivit Kancelaria v Bruseli za rok 2023

04. Navrh dodatku c. 3 Bahon

04. priloha_dodatok c. 1 Bahon

04. priloha_dodatok c. 2 Bahon

04. priloha_zriadovacia listina Bahon

05. VZN socialne veci februar 2024

06. Navrh Dodatku c. 1 k Poriadku odmenovania zamestnancov BSK

06. priloha_Dodatok c. 1

07. Informacia o vysledku kontroly NKU SR

07. Kontrola NKU_dodatok k protokolu

07. Kontrola NKU_opatrenia

07. Kontrola NKU_protokol

07. Kontrola NKU_zapisnica

08. Najom casti cesty_Horima, GK TEAM

08. Najom casti cesty_HORIMA, GK TEAM_kopia kat. mapy

08. Najom casti cesty_HORIMA, GK TEAM_priloha 1_anonym

08. Najom casti cesty_HORIMA, GK TEAM_situacia SO

09. FK Dubravka ziadost

09. FKM Karlova Ves

09. FKP Bratislava

09. Kopia katastralnej mapy

09. Prenajom Adlerka Futbalove ihrisko

09. priloha 1 uznesenia

09. priloha 2 uznesenia

10. priloha_vypis uzn. c.139_2023

10. Zmena uznesenia c. 139_2023 z 10.11.2023

11. GP vecne bremena VN I. (3)

11. KR trafostanica Obec Tomasov final 21.11.2023

11. priloha GP vecne bremena VN II. (2)

11. priloha LV c. 1860

11. Vecne bremeno BSK ZSD Tomasov

11. Ziadost o uzatvorenie zmluvy o VB – BSK 4.12.2023

12. EURO INVEST_prilohy

12. Euroinvest zriadenie VB Ivanka pri Dunaji

12. Euroinvest_priloha_parcela registra C 508_2

13. Vecne bremeno ZSD BSK Nove Kosarisk_prilohy

13. Vecne bremeno ZSD BSK Nove Kosariska

14. UHK Sprava o vysledkoch KC za 2. polrok 2023

Doplnené nové body

15. Dodatok 6 original

15. Dodatok 6 preklad

15. Navrh dodatku 6, SK-HU

15. Príloha 1 Dodatku 6

16. Geometricky plan

16. Navrh prevod pozemkov pod cyklomostom

16. Oznamenie ceny SPF

16. UZNESENIE 192 z 2019

Aktualizácia bodov – schválené autoremedúrou

08. Najom casti cesty_Horima, GK TEAM_akt. 14.02.

12. Euroinvest zriadenie VB Ivanka pri Dunaji_akt. 14.02.

13. Vecne bremeno ZSD BSK Nove Kosariska_akt. 14.02.

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac