Pripravované

Pripravované projekty

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Projekt zameraný na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytávania zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Budovanie cyklotrás I. etapa Vinohradnícka

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany.

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov.

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora budov

Kampus zdravia a športu v Petržalke

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy.

Zdravotnícky kampus Bory

Zámerom projektu je vybudovanie moderného zdravotníckeho kampusu na základe princípov konceptu SMART školy.

Kampus bionenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove

Vinársko-ovocinársky kampus v Modre

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hotelová akadémia Mikovíniho 1

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP SPŠE Hálova 16

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti.

Obchvat Malokarpatského regiónu - II/502 Obchvat Pezinok

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území.

Obchvat Malokarpatského regiónu – II/502 Obchvat Modra

Obchvat Malokarpatského regiónu - ostatné úseky (II/502 Obchvat Svätý Jur, II/502 Pezinok - Modra, II/502 Obchvat Dubová, II/503 Obchvat Viničné )

Cyklotrasa Zálesie – Most pri Bratislave

Adaptácia národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Danube Bike and Boat 2 - Objavte Dunajské ostrovy

Projekt Danube Bike and Boat 2: Objavte Dunajské ostrovy predstavuje nadstavbu na úspešný projekt, ktorý bol ukončený v roku 2020, Danube Bike and Boat: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne.

PRIPRAVOVANÉ: Kampus športu a zdravia v Petržalke

Projekt zameraný na vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu.

Nemocnica Bory

PRIPRAVOVANÉ: Projekty budovania kampusov

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia.