Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Základné informácie:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. V rámci projektu bude vybudovaných 5 zariadení integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno – zdravotné zariadenia. Prostredníctvom realizácie projektu bude možné transformovať veľkokapacitné zariadenie sociánych služieb DSS a ZpS kaštieľ v Stupave do nízkokapacitných priestorov (kapacita max. 30 prijímateľov), ktoré rešpektujú súkromie a nároky prijímateľov sociálnych služieb.

Aktivity BSK:

  1. Príprava projektovej dokumentácie výstavby objektov;
  2. Príprava a predloženie projektového zámeru;
  3. Spolupráca na príprave komplexného návrhu transformácie (obsahovej / prevádzkovej / administratívnej) DSS a ZpS Kaštieľ;
  4. Príprava a predloženie žiadosti o príspevok z prostriedkov mechanizmu;
  5. Realizácia projektu v 2 etapách;
  6. Búracie práce plavárne

Výstup projektu: 

Výstavba a uvedenie do prevádzky špecializovaných zariadení poskytujúcich sociálno-zdravotnú starostlivosť v Záhorskej Bystrici

Odhadovaný rozpočet projektu: 8 100 000,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2023 – 06/2026*

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí; Právne oddelenie

Aktuálny stav:  v procese

  • Príprava projektovej dokumentácie výstavby objektov;
  • Schválenie projektového zámeru;
  • Spolupráca so ZSS na príprave komplexného návrhu transformácie (obsahovej / prevádzkovej administratívnej) DSS a ZpS Kaštieľ

 

Partneri projektu

Prejsť na obsah