Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Hĺbková obnova historických budov – energetická úspora

Hĺbková obnova historických budov – energetická úspora

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora

Obnova budov s cieľom zvyšovania energetickej hospodárnosti je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Aj preto sa župa rozhodla realizovať obnovu viacerých objektov: 

Vybrané budovy vo vlastníctve BSK, predkladané v rámci dopytovej výzvy Program Slovensko:

 • DSS prof. K. Matulaya
 • Gymnázium Ivana Horvátha
 • Gymnázium L. Novomeského
 • Gymnázium A. Einsteina
 • DSS Kampino
 • OA Račianska
 • SPŠ Drieňová
 • SŠ Tokajícka

Vybrané budovy vo vlastníctve BSK, predkladané v Rade partnerstva ako strategické projekty:

 • DSS Báhoň
 • CSS Pezinok
 • HA Mikovíniho

Cieľ projektov spočíva v znížení energetickej náročnosti prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie, s využitím nových technológií šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov energie a tým aj k celkovej úspore emisií skleníkových plynov produkovaných pri prevádzke a správe budov.

Aktivity BSK:

  1. Obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom dosiahnutia úspory primárnej energie až o 60%
  2. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy

Výstup projektu:

DSS Báhoň

Celkový rozpočet:      4 256 891,98 EUR

Trvanie projektu:       01/2025 – 12/2026

Aktivity: Vykonanie hĺbkovej obnovy budov (3) zameranej na zvyšovanie energetickej hospodárnosti a kvalitu vnútorného prostredia, vrátane opatrení na kompletnú debariérizáciu vrátane vnútorných komunikácií a orientačného systému pre osoby so zrakovým postihnutím.

DSS prof. K. Matulaya – objekty: Lipského SO01, SO02, Luda Zubku

Celkový rozpočet:     3 175 435 EUR

Trvanie projektu:     06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou,
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
    4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. využitie technológie tepelných čerpadiel pre zabezpečenie vykurovania achladenia vybraných priestorov,
    6. využitie technológie individuálnej regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach (IRC)
    7. inštalácia lokálneho fotovoltaického zdroja.

CSS Pezinok

Celkový rozpočet:      2 304 878,33 EUR

Trvanie projektu:       01/2025 – 12/2026

Aktivity: Vykonanie hĺbkovej obnovy budov (3) zameranej na zvyšovanie energetickej hospodárnosti a kvalitu vnútorného prostredia, vrátane opatrení na kompletnú debariérizáciu vrátane vnútorných komunikácií a orientačného systému pre osoby so zrakovým postihnutím.

Hotelová akadémia Mikovíniho

Celkový rozpočet:      2 548 229,68 EUR

Trvanie projektu:       01/2025 – 12/2026

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti minerálnou vlnou
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom vrátane aktívnej tieniacej technológie na východnej strane budovy,
    4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. využitie tepelných čerpadiel vzduch-voda ako zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a náhradu zastaralého plynového kotla pre vykurovanie objektu jedálne,

Gymnázium Ivana Horvátha – objekty SO01, SO02

Celkový rozpočet:      3 806 207 EUR

Trvanie projektu:       06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou,
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
    4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. využitie technológie tepelných čerpadiel pre zabezpečenie vykurovania achladenia vybraných priestorov,
    6. debarierizácia vstupu do budovy nájazdovou rampou

Gymnázium L. Novomeského

Celkový rozpočet:      3 455 619,65 EUR

Trvanie projektu:       06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa zateplenie minerálnou vlnou,
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
    4. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. inštalácia lokálneho fotovoltaického zdroja a inštalácia tepelných čerpadiel v priestoroch auly
    6. debariérizácia nájazdovou rampou
    7. využitie technológie individuálnej regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach (IRC).

Gymnázium A. Einsteina

Celkový rozpočet:      2 838 205 EUR

Trvanie projektu:       06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti,
    2. výmena všetkých otvorových konštrukcií dverí za nové otvory s izolačným trojsklom,
    3. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    4. inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,
    5. debarierizácia vstupu do budovy s dvíhacou plošinou a novou vstupnou bránou

DSS Kampino

Celkový rozpočet:      1 548 720 EUR

Trvanie projektu:       06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa zateplenie minerálnou vlnou,
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
    4. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. inštalácia systém solárneho ohrevu teplej vody a inštalácia tepelných čerpadiel v priestoroch
    6. inštalácia výťahu pre zabezpečenie bezbariérového prístupu na jednotlivé podlažia budovy.

OA Račianska

Celkový rozpočet:   4 187 235 EUR

Trvanie projektu:    06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa zateplenie minerálnou vlnou,
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
    4. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. inštalácia tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie vybraných priestorov
    6. debariérizácia
    7. využitie technológie individuálnej regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach (IRC).

SPŠ Drieňová

Celkový rozpočet:     2 937 775 EUR

Trvanie projektu:       06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti minerálnou vlnou
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom vrátane aktívnej tieniacej technológie na východnej strane budovy,
    4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
    5. využitie tepelných čerpadiel vzduch-vzduch ako zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,
    6. debariérizácia vstupu do budovy elektrickou dvíhacou plošinou.

SŠ Tokajícka – objekty SO01-SO05

Celkový rozpočet:      2 853 108 EUR

Trvanie projektu:       06/2024 – 12/2025

Aktivity:

    1. zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou vrátane soklovej časti,
    2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
    3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
    4. inštalácia tepelných čerpadiel pre vykurovanie,
    5. lokálne vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou,
    6. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Trvanie projektov:  08/2022 – 08/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Operačný program: EŠIF

Aktuálny stav: v procese

 • V roku 2023 bola zabezpečená projektová dokumentácia v stupni realizačného projektu na komplexnú obnovu so zameraním na energetickú efektívnosť vrátane debariérizácie a zlepšenia kvality vnútorného prostredia pre 10 areálov. Z toho 7 areálov už má schválený povoľovací proces stavby a ďalšie sa očakávajú v najbližšom období. V 12/2023 bola zverejnená výzva. V rámci Rady partnerstva boli schválené projektové zámery pre 6 areálov. Ostatné projektové zámery budú prekladané v najbližšej Rade partnerstva.
   
   

Kontakt

Ing. Marián Kupec

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
analytik - energetika
Mobil: +421 947 923 638
Tel. č.: 02 / 48 264 197
E-mail: marian.kupec@region-bsk.sk

Prečítajte si viac

Spolupráca s regiónom Bourgogne-Franche-Comté

0
Stredoškolské vzdelávanie, energetická efektívnosť, podpora lokálnych produktov a environmentálne vzdelávanie. Toto boli hlavné témy oficiálnej návštevy delegácie BSK vo francúzskom regióne Bourgogne-Franche-Comté. Návšteva sa...

Toto sa nám podarilo v roku 2021

0
„Tento rok bol pre župu náročný. Aj keď naše životy stále ovplyvňuje boj proti pandémii, som presvedčený o tom, že rozvoj kraja nesmie zastať....

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja ambasádorom Dohovoru primátorov v oblasti klímy a energetiky

0
Dňa 21. apríla 2021 sa Bratislavský župan Juraj Droba zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia, ktoré oficiálne zahájilo činnosť novovytvorenej 2. komory Dohovoru starostov a primátorov v...

Partneri projektu

Prejsť na obsah