Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Zdravotnícky kampus Bory

Zdravotnícky kampus Bory

Zdravotnícky kampus Bory

Základné informácie: 

Zámerom projektu je vybudovanie moderného zdravotníckeho kampusu na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu budú Stredné zdravotnícke školy Strečnianska a Záhradnícka, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá sa bude finančne a odborne podieľať na vybudovaní a prevádzkovaní simulačného centra a investor novej nemocnice Bory – Penta Hospitals International, ktorý v rámci projektu poskytuje pozemok pri novej nemocnici. Cieľom vybudovania Zdravotníckeho kampusu Bory je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu a lekárov, nielen v BSK ale aj v SR.

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
  2. Vybudovanie simulačného centra v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou s komplexnou ponukou metód simulačnej medicíny na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania;
  3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
  4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
  5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka; študenti a pedagógovia SZUzamestnanci novej nemocnice Bory; obyvatelia a návštevníci lokality Bory; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie novej komplexnej infraštruktúry stredných zdravotníckych škôl pre teoretickú a praktickú výučbu a simulačného centra pre praktickú výučbu simulačnými metódami vysokoškolských študentov medicíny a žiakov stredných škôl.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Aktuálny stav: v procese

  • V súčasnosti prebieha analýza študijných odborov, komunikácia s partnermi a vypracováva sa urbanistická štúdia pre celý areál kampusu s predpokladaným termínom ukončenia 05/2024.

Prečítajte si viac

Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus, má vzniknúť pri Nemocnici Bory

0
Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave. Štrukturálne problémy, nárast počtu obyvateľov kraja o takmer 120.000 za posledných...

Nemocnica Bory je oficiálne otvorená. Je najmodernejšou v Strednej Európe

0
Novú bratislavskú Nemocnicu Bory vo štvrtok 30. 3. 2023 slávnostne otvorili. Prvé pracoviská uvedie do prevádzky v pondelok 3. 4. Pôjde o špecializované nemocničné...

Pri Nemocnici Bory má vyrásť zdravotnícky kampus

0
Pri budúcej Nemocnici Bory v bratislavskom Lamači by mal vzniknúť zdravotnícky kampus. Slúžiť bude ako výučbové a vedecko-výskumné centrum. Memorandum o porozumení medzi Bratislavským...

Partneri projektu

Prejsť na obsah