Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Mgr. Barbora Lukáčová

Riaditeľka odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: 0903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač

Zástupca riaditeľky odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4149
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hrušovská

Asistentka
Tel. č.: 02/ 4826 4107
E-mail: zuzana.hrusovska@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia projektov

Ing. Ivan Magát

Vedúci oddelenia
Tel. č.: +421 2 4826 4266
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Mgr. Ján Kollár

Referent
Tel. č.: 02/4826 4126
E-mail: jan.kollar@region-bsk.sk

Mgr. Zoltán Čunderlík

Referent
Tel. č.: 02/4826 4508
E-mail: zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr. Viktória Dobošová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4509
E-mail: viktoria.dobosova@region-bsk.sk

Ing. Marek Horváth

Referent
Tel. č.: 02/4826 4628
E-mail: marek.horvath@region-bsk.sk

Ing. Magdaléna Janíková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4258
E-mail: magdalena.janikova@region-bsk.sk

Ing. Ján Junas

Referent
Tel. č.: 02/4826 4256
E-mail: jan.junas@region-bsk.sk

Mgr. Romana Peniaková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4156
E-mail: romana.peniakova@region-bsk.sk

Mgr. Jana Rusnáková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4415
E-mail: jana.rusnakova@region-bsk.sk

Ing. Lukáš Repáň

Referent
Tel. č.: 02/4826 4287
E-mail: lukas.repan@region-bsk.sk

Ing. Barbora Šefčíková

Referentka
Tel. č.: +421 2 4826 4257
E-mail: barbora.plaskova@region-bsk.sk

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Mgr. Martin Hakel, BA

Vedúci Inštitútu
Tel. č.: 02/4826 4824
Mobil: +421 911 830 074
E-mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Kollárová

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4108
E-mail: alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Mgr. Mahuliena Sochorová PhD.

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4196
E-mail: mahuliena.sochorova@region-bsk.sk

Bc. Veronika Bruncková

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4217
E-mail: veronika.brunckova@region-bsk.sk

Ing. Stanislav Grand, MSc.

Životné prostredie
Tel. č.: 02/4826 4113
E-mail: stanislav.grand@region-bsk.sk

Ing. Marián Kupec

Energetika
Tel. č.: 02/4826 4197
E-mail: marian.kupec@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hradská Lacková

Sociálna inklúzia
Tel. č.: 02/4826 4727
E-mail: zuzana.hradska@region-bsk.sk

Mgr. Peter Jesenský

Udržateľná mobilita
Tel. č.: 02/4826 4503
E-mail: peter.jesensky@region-bsk.sk

Mgr. Róbert Hamada, PhD.

Školstvo a inovácie
Tel. č.: 02/4826 4433
E-mail: robert.hamada@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok

Školstvo a inovácie
Tel. č.: 02/4826 4198
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Mgr. Milan Zálešák

Kultúra, turizmus, MSP
Tel. č.: 02/4826 4395
E-mail: milan.zalesak@region-bsk.sk

Mgr. Richard Lettrich

Cestovný ruch
Tel. č.: 02/4826 4244
E-mail: richard.lettrich@region-bsk.sk

Mgr. Marek Dzuriak

Udržateľná mobilita
Tel. č.: 02/4826 4226
E-mail: marek.dzuriak@region-bsk.sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG

Mgr. Veronika Ormandíková

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4259
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk

Kancelária zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli

Mgr. Tomáš Teleky

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
Vedúci kancelárie Zastúpenia
Tel. č.: +32 475 440427
Mobil: +421 911 677 379
E-mail: tomas.teleky@region-bsk.sk

Martin Krížik, MA

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
Referent
Tel. č.: 02/4826 4223
E-mail: martin.krizik@region-bsk.sk

Vyberte si odbor