Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Mgr. Barbora Lukáčová

Riaditeľka odboru
Tel. č.: 02/4826 4632
Mobil.: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač

Zástupca riaditeľky odboru
Tel. č.: 02/4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hrušovská

Asistentka
Tel. č.: 02/4826 4107
Mobil: +421 911 501 112
E-mail: zuzana.hrusovska@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia projektov

Ing. Ivan Magát

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Mgr. Ján Kollár

Referent
Tel. č.: 02/4826 4126
Mobil: +421 948 846 728
E-mail: jan.kollar@region-bsk.sk

Mgr. Zoltán Čunderlík

Referent
Tel. č.: 02/4826 4508
E-mail: zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr. Viktória Dobošová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4509
E-mail: viktoria.dobosova@region-bsk.sk

Ing. Marek Horváth

Referent
Tel. č.: 02/4826 4628
E-mail: marek.horvath@region-bsk.sk

Ing. Magdaléna Janíková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4258
E-mail: magdalena.janikova@region-bsk.sk

Ing. Juraj Cvečka

Referent
Tel. č.: 02/4826 4251
E-mail: juraj.cvecka@region-bsk.sk

Ing. Ján Junas

Referent
Tel. č.: 02/4826 4256
Mobil: +421 948 404 520
E-mail: jan.junas@region-bsk.sk

Mgr. Romana Peniaková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4156
E-mail: romana.peniakova@region-bsk.sk

Mgr. Jana Repáňová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4415
E-mail: jana.repanova@region-bsk.sk

Ing. Peter Lojka

Referent
Tel. č.: 02/4826 4275
Mobil: +421 911 679 809
E-mail: peter.lojka@region-bsk.sk

Ing. Petra Ivanová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4283
E-mail: petra.ivanova@region-bsk.sk

Ing. Martin Köteles

Referent
Tel. č.: 02/4826 4286
E-mail: martin.koteles@region-bsk.sk

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Ing. Matúš Krnčok

Vedúci Inštitútu
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Jurinová

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4425
E-mail: katarina.jurinova@region-bsk.sk

Mgr. Martin Adámik

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4343
E-mail: martin.adamik@region-bsk.sk

Ing. Marián Kupec

Energetika
Tel. č.: 02/4826 4197
E-mail: marian.kupec@region-bsk.sk

Mgr. Peter Lajda

Životné prostredie
Tel. č.: 02/4826 4113
E-mail: peter.lajda@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hradská Lacková

Sociálna inklúzia
Tel. č.: 02/4826 4727
E-mail: zuzana.hradska@region-bsk.sk

Ing. Matúš Gergely

Školstvo a inovácie
Tel. č.: 02/4826 4163
E-mail: matus.gergely@region-bsk.sk

Mgr. Peter Jesenský

Udržateľná mobilita
Tel. č.: 02/4826 4503
E-mail: peter.jesensky@region-bsk.sk

Mgr. Marek Dzuriak

Udržateľná mobilita
Tel. č.: 02/4826 4226
E-mail: marek.dzuriak@region-bsk.sk

Martina Gruyová, MA

Cestovný ruch
Tel. č.: 02/4826 4396
Mobil: +421 911 337 743
E-mail: martina.gruyova@region-bsk.sk

Ing. Ladislav Mezei

Referent
Tel. č.: 02/4826 4516
E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG

Mgr. Zuzana Krajčíková

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4849
Mobil: +421 911 109 047
E-mail: zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia

Mgr. Michal Matúšek

Manažér kvality ovzdušia
Tel. č.: 02/4826 4227
E-mail: michal.matusek@region-bsk.sk

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli

Mgr. Tomáš Teleky

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
Vedúci kancelárie Zastúpenia
Tel. č.: +32 (0) 2 400 1787
Mobil: +421 911 677 379
E-mail: tomas.teleky@region-bsk.sk

Martin Krížik, MA

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
Referent
Tel. č.: 02/4826 4223
Mobil +421 911 102 860
E-mail: martin.krizik@region-bsk.sk

Vyberte si odbor