Nemocnica Bory je oficiálne otvorená. Je najmodernejšou v Strednej Európe

10709
Nemocnica Bory

Novú bratislavskú Nemocnicu Bory vo štvrtok 30. 3. 2023 slávnostne otvorili. Prvé pracoviská uvedie do prevádzky v pondelok 3. 4. Pôjde o špecializované nemocničné ambulancie, rádiologické oddelenie a pracovisko radiačnej onkológie. Plnohodnotne by mala nemocnica fungovať na jeseň tohto roka.

„Ide o nemocnicu ktorá bude poskytovať zdravotnú starostlivosť zadarmo, to by som rád zdôraznil. Našou veľkou ambíciou je aby občan-pacient, ktorý sem príde, sa cítil ako klient. V súčasnosti má nemocnica uzavreté zmluvy na prvú etapu medicínskych programov so všetkými zdravotnými poisťovňami,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

Zdravotná starostlivosť bude hradená z verejného zdravotného poistenia, preto pacientom postačí na ošetrenie zdravotný preukaz. Pacientom teda nebudú za zdravotnú starostlivosť účtované žiadne poplatky. „Samostatne spoplatnené budú iba nadštandardné služby, ako napríklad pobyt sprevádzajúcej osoby na pacientskej izbe či výber konkrétneho operatéra,“ dodal. Zdôraznil, že nemocnica nebude robiť rozdiely medzi poistencami.

Juraj Droba: Moderná nemocnica je výzvou aj pre štát

„Zdravotníctvo nie je v dobrom stave. Chýbajú sestry, chýbajú ambulantní lekári, nemáme dobré a spoľahlivé dáta potrebné na rozhodovanie, v porovnaní so susedmi máme horšie zdravotné výsledky. Zdravotníctvo je tak dôležitá téma, že by mala dominovať nadchádzajúcej predvolebnej kampani. A pre toto všetko vnímam otvorenie najmodernejšej nemocnice na Slovensku ako neopísateľný dar,“ uviedol na otvorení nemocnice Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Podľa Drobu otvorenie Nemocnice Bory prinesie potrebnú dynamiku do celého zdravotníctva. „Moderná nemocnica, s modernými procesmi, modernými technológiami, je výzvou pre štát. Konkurencia vždy prináša možnosť porovnávania. Som preto presvedčený, že otvorenie Nemocnice Bory prinesie prospech aj Univerzitnej nemocnici Bratislava, a rovnako tak celému sektoru zdravotníctva na Slovensku.“

Predseda BSK ocenil, že starostlivosť v nemocnici bude hradená z verejného zdravotného poistenia – a to aj pre poistencov štátnej poisťovne – a teda bude dostupná pre všetkých. „Oceňujem, že motivovaní prácou v tejto nemocnici sa na Slovensko vracajú lekári a sestry, ktorí predtým odišli do zahraničia. A do tretice oceňujem a úprimne ďakujem vedeniu novej nemocnice za otvorený a ústretový prístup pri podpore nášho zámeru postaviť pri nemocnici zdravotnícky kampus.“

Zdravotnícky kampus Bory

V priamom dotyku s novou nemocnicou plánuje Bratislavský samosprávny kraj vystavať moderný nadčasový zdravotnícky kampus. Slúžiť bude ako výučbové a vedecko-výskumné centrum. Memorandum o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Penta Hospitals International a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) na rokovaní 8. apríla 2022 schválili bratislavskí krajskí poslanci.

„Jeho hlavným cieľom je nie len premiestniť zdravotnícke školy do tohto areálu, ale aj vybudovať jedno územie pre vzdelávaciu infraštruktúru a celoživotné vzdelávanie. Našim partnerom je samotná nemocnica Bory, pretože ich investičné zázemie nám poskytuje pre vybudovanie tohto kampusu pozemok a zároveň nami spolupracuje na obsahu tohto jedinečného areálu,“ spresňuje Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Nová nemocnica bude zastrešovať všetky medicínske odbory

Nemocnica Bory je vybudovaná ako koncová nemocnica siete ProCare a bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť však bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi ne starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, ortopedicko-traumatologický program a program pre poruchy metabolizmu a trávenia.

Nemocnica bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách. V niektorých má ambíciu byť referenčným koncovým pracoviskom pre ostatné nemocnice, či už v rámci našej siete alebo aj v rámci celého Slovenska. To sú napríklad špecializácie ako hepatobiliárna chirurgia, neurochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, intervenčná rádiológia a kardiológia, radiačná onkológia či robotická chirurgia. V niektorých ďalších medicínskych špecializáciách bude nemocnica budovať centrá regionálneho charakteru určené hlavne pre spádovú oblasť západného Slovenska, napríklad klinická onkológia, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia prsníka, ortopédia, otorinolaryngológia  alebo neonatológia.

Medzi prvými budú v apríli 2023 fungovať napríklad ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, neurochirurgie, hematológie či gynekológie a pôrodníctva. V prevádzke bude tiež napríklad chirurgická, oftalmologická, ortopedická, urologická či reumatologická ambulancia.

Zo začiatku bude v nemocnici pracovať 500 pracovníkov. V čase plnej prevádzky v priebehu budúceho roka má byť v nemocnici 1500 zamestnancov, z toho 320 lekárov, 440 zdravotných sestier a 470 zdravotníkov.

Ďalšie časti nemocnice budú uvádzané do prevádzky postupne. V máji sa má spustiť operačný program s hospitalizáciami v lôžkovej časti nemocnice, začiatkom júna má byť otvorená pôrodnica s neonatológiou. V septembri plánuje nemocnica spustiť aj urgentný príjem a pracovisko dialýzy. Celkovo ponúkne kapacitu 405 lôžok a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách.

Pred spustením do prevádzky ponúka nemocnica verejnosti deň otvorených dverí. Záujemcovia si ju budú môcť prehliadnuť v sobotu 1. 4. od 9.00 do 18.00 h.

„Veľmi vítam tento projekt, ktorý má šancu prinavrátiť dôveru v slovenské zdravotníctvo. Je to zároveň akási skúška pre súkromný sektor, či dokáže poskytovať služby, ktoré doteraz poskytoval iba štátny sektor v oblasti koncovej starostlivosti. Chcem veriť, že tento projekt bude na prospech obyvateľov kraja,“ uzavrel Tomáš Szalay, hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja.

Pozrite si video ako to vyzerá vo vnútri:

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj, TASR, Penta Hospitals
Foto: Monika Kováčová, Michal Feik, Video: Jana Šantavá

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: TU