Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Ing. Ján Čimbora

Riaditeľ Odboru investičných činností a verejného obstarávania
Tel. č.: 02/ 4826 4314
E-mail: jan.cimbora@region-bsk.sk

Ivana Kinderová

Asistentka
Tel. č.: 02/ 4826 4409
E-mail: ivana.kinderova@region-bsk.sk

Oddelenie investičných činností

Tomáš Liška, MBA

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4317
E-mail: tomas.liska@region-bsk.sk

Róbert Branderský

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4523
E-mail: robert.brandersky@region-bsk.sk

Peter Schuster

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4218
E-mail: peter.schuster@region-bsk.sk

Vladimír Vovolka

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4365
E-mail: vladimir.vovolka@region-bsk.sk

Ing. Dárius Trstenský

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4309
E-mail: darius.trstensky@region-bsk.sk

Ing. Miroslav Budzák

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4315
E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk

Bc. Tomáš Múčka

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4288
E-mail: tomas.mucka@region-bsk.sk

Ing. Vladislav Čapček

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4320
E-mail: vladislav.capcek@region-bsk.sk

Ing. Ladislav Mezei

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4516
E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Branislav Kenešši

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4513
E-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk

Patrik Miškovský

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4337
E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk

Michal Gális

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4236
E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

Mgr. Ľubica Puchá

Referent
Tel.č.:02/ 4826 4522
E-mail: lubica.pucha@region-bsk.sk

Ing. Stanislava Jókayová

Referent
Tel.č.:02/ 4826 4218
E-mail: stanislava.jokayova@region-bsk.sk

Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Daniela Krausová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4345
E-mail: daniela.krausova@region-bsk.sk

Peter Šimeček

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4193
E-mail: peter.simecek@region-bsk.sk

Ing. Katarína Vančová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4207
E-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk

Mgr. Ľuboš Patúc

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4212
E-mail: lubos.patuc@region-bsk.sk

Mgr. Aneta Micenková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4155
E-mail: aneta.micenkova@region-bsk.sk

Ing. Matej Meľo

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4139
E-mail: matej.melo@region-bsk.sk

Ing. Viliam Križan

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4265
E-mail: viliam.krizan@region-bsk.sk

Soňa Vodilková

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4216
E-mail: sona.vodilkova@region-bsk.sk

Mgr. Peter Gašpár

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4227
E-mail: peter.gaspar@region-bsk.sk

Vyberte si odbor