Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy

Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy

PRIPRAVOVANÉ: Danube Bike and Boat 2 - Objavte Dunajské ostrovy

Základné informácie:

Projekt Danube Bike and Boat 2: Objavte Dunajské ostrovy predstavuje nadstavbu na úspešný projekt, ktorý bol ukončený v roku 2020, Danube Bike and Boat: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne. V tomto projekte sa spoločne vytvorili a nastavili ciele cezhraničnej turistickej destinácie Dunajské ostrovy a vybudovala sa infraštruktúra, etablovala sa marketingová značka, zmapovala sa existujúca základná ponuka služieb a bodov záujmu v destinácii. Napriek vybudovaniu pevných základov rozvoja atraktívnej a udržateľnej destinácie, vízia cezhraničnej destinácie s komplexnou ponukou služieb stále nebola kompletne naplnená. 

Cieľom projektu Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy je zabezpečiť dostatočne zaujímavú a prepojenú infraštruktúru nielen pre domácu populáciu, ale aj zahraničných návštevníkov 

 • Posilniť existujúce a rozšíriť ponuku služieb na oboch stranách hraníc 
 • Zvýšiť bezmotorovú mobilitu v chránených územiach (stojiská) 
 • Zapojiť samosprávy, rozpočtové organizácie, súkromný a neziskový sektor do spoločných aktivít, aby každý mal záujem podielať sa na udržateľnosti výstupov a ďalšieho rozvoja v regióne (body záujmu) 
 • Zvýšiť bezpečnosť miestnych obyvateľov, komfort návštevníkov, 
 • Znížiť nežiadúce vplyvy na životné prostredie (stojiská; verejná doprava – shuttle bus, kompa; prepojenie cyklotrás; bike sharing; QR kódy namiesto tlačených brožúr…)  
 • Partneri projektu uvažujú nad zabezpečením udržateľnosti infraštruktúr či produktov CR spôsobom vyčlenených ďalších prostriedkov na bežnú údržbu, poistné krytie a pod, 
 • Turistické balíky, ktoré budú poskytované za finančnú odmenu (kompa, trailer, a pod..) budú vedené v účtovníctve osobitne, pričom zisk bude tvoriť prevažnú časť výdavkov spojených s prevádzkou a servisom 

Aktivity BSK:

 1. Výstavba cyklolávky Malinovo – Zálesie 
 2. Vybudovanie cyklotrasy v obci Malinovo
 3. Medzinárodná fotosúťaž 
 4. Komunikácia a koordinácia partnerstva 

Cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia obcí Malinovo, Zálesie, domáci a zahraniční turisti (cyklisti, turisti, vodáci), mládež, miestne komunity a záujmové združenia (športovci, kluby, lodenice, mimovládne organizácie), miestni malí a strední podnikatelia v cestovnom ruchu, neziskové organizácie, galérie, múzeá, miestni tvorcovia lokálnych produktov

Výstup projektu: 

 • skvalitňovanie ponuky produktov cestovného ruchu cez tvorbu turistických balíkov a tvorbu nových produktov;  zosieťovanie miestnych aktérov cestovného ruchu prostredníctvom organizácie workshopov pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu 
 • budovanie cyklotrás,  cyklolávky,  náučných chodníkov, centrálneho prístaviska, revitalizácia návštevníckych centier a prezentačných miest lokálnych produktov. 
 • promo destinácie prostredníctvom influencerov, webovej stránky, fotosúťaže, akcií pre verejnosť 
 • Organizovanie umeleckých kempov 

Odhadovaný rozpočet projektu: 5 000 000,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2025 – 06/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSÚRaRP_6 aj OSURaRP_12 

Aktuálny stav:  v procese

 • Oslovenie bývalých a hľadanie nových projektových partnerov, zisťovaniu záujmu a zľaďovanie vízií s predpokladanými podmienkami výzvy 
 • Účasť na stretnutiach projektových partnerov online aj na živo v Mosonmagyaróvári 
 • Vytvorenie užšej pracovnej skupiny KOCR v záujme harmonizácie cieľov a pomenovanie spoločných cieľov počas prípravného obdobia 
 • V rámci hlavnej aktivity cyklolávka Malinovo-Zálesie bolo vyhlásené VO na PD

Prečítajte si viac

Cyklotrasa vo Vrakuni je už vo výstavbe

0
Výstavba cyklotrasy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa popri Malom Dunaji už nadobúda reálne kontúry.

Danube Islands: part of Sustainable Global Top 100 2020 destinations

0
The Sustainable Top 100 Destinations competition is organised to showcase sustainable tourism stories and good practices of destinations, as inspiring examples to others, to...

Najlepšia slovenská architektúra: Korzo Zálesie získalo cenu CEZAAR 2020 v kategórii exteriér

0
Slovenská komora architektov vyhlásila už 19. ročník prestížneho ocenenia. O Cenu za architektúru zabojovali diela v šiestich kategóriách.Cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti práce...

KORZO Zálesie nominované na cenu CE ZA AR 2020

0
Ocenenie CE ZA AR už 19. rok upozorňuje na spoločenskú hodnotu architektonických diel a profesionálnych výkonov slovenských architektov. Tento rok sa do súťaže prihlásil historicky...

Exkluzívne foto: KORZO v Zálesí

0
Unikátne Korzo na brehu Malého Dunaja v Zálesí síce ešte nie je úplne dokončené, ale krásne slnečné počasie už prilákalo množstvo návštevníkov. Pozrite si...

V Zálesí vzniká unikátne KORZO

0
Už onedlho si obyvatelia i návštevníci Zálesia budú môcť vychutnať novú oddychovú zónu. Obec Zálesie revitalizuje nábrežie Malého Dunaja. Projekt s názvom „KORZO ZÁLESIE" sa...

Medzinárodné konferencie cestovného ruchu B2B a promo materiály

0
Rok 2019 bol pre projekt Danube Bike & Boat veľmi rušný. Finalizovali sa promo materiály, organizovali sa podujatia, dokončovali sa stavby a rekonštrukcie a...

Dunajské ostrovy 263-krát inak

0
Fotosúťaž Odfoť a vyhraj už pozná svojich víťazov. O naj zážitok a pekný záber sa celkovo podelilo 90 súťažiacich zo Slovenska aj Maďarska, ktorí celkovo do...

Zachyť Dunaj okom fotoaparátu

0
Bratislavský samosprávny kraj zastrešuje a koordinuje rozvoj turizmu na Malom Dunaji. Zároveň je lídrom pri rozvoji cezhraničnej destinácie Dunajské ostrovy, ktorá spolu s partnermi...

Creative Study Tour

0
BSK ako vedúci partner projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zorganizoval v dňoch 13. – 15.9. 2019 3-dňovú študijnú cestu pre...

       

Prejsť na obsah